Universitetet i Bergen (UiB)

Store forskjeller i legers praksis rundt akuttinnleggelser

Del
Kritiske tilstander som hjerteinfarkt og hjerneslag kan bli oversett dersom legevaktleger legger inn få pasienter på sykehus. Ny forskning UiB og NORCE avdekker stor variasjon i hvor høy andel av pasientene legene legger inn.
Foto: Olga Kononenko/Unsplash.com
Foto: Olga Kononenko/Unsplash.com

Funnene kommer fram i en ny studie som har undersøkt i hvilken grad fastleger og legevaktleger velger å legge inn pasienter med akutt sykdom på sykehus. I studien har man brukt registerdata fra fastlegene, legevaktene og sykehusene i perioden mellom 2013 - 2018.

I studien ble legene delt inn i fire grupper fra lav til høy innleggelsespraksis. Et hovedfunn var at den enkelte leges praksis knyttet til innleggelser har stor betydning for om alvorlige tilstander som hjerteinfarkt, blodpropp på lungene, blindtarmbetennelse og hjerneslag blir fanget opp. Samtidig fører høy innleggelsespraksis til flere innleggelser og økt press på sykehusene. Legges det inn for mange vil akuttmottakene oversvømmes.

Totalt står fastlegene og legevaktlegene bak 2/3 av alle sykehusinnleggelser i Norge, viser studien. 

– Vi ser at innleggelsespraksis har en stor betydning, og legene står overfor et dilemma. De føler et press for å ikke legge inn for mange, samtidig skal man ikke gjøre medisinske feil. Dette skaper et krysspress, sier lege og doktorgradsstipendiat Jesper Blinkenberg ved UiB og NORCE. Studien er den siste artikkelen i hans doktorgrad.

Avhandlingen underbygger at vurderingene som gjøres hos fastlege og legevakt er avgjørende både for belastningen på helsetjenesten og for pasientsikkerheten. Dette bør det tas hensyn til ved planlegging av helsetjenestene. Bedre diagnostiske metoder, mer forskning og tettere samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehusene trekkes fram som nødvendig.

– Legevakt og fastleger trenger gode rammer for arbeidet sitt, sier Blinkenberg. 

Nøkkelord

Kontakter

Jesper Blinkenberg
E-post: jebl@norceresearch.no
Telefon: 93435481

Bilder

Foto: Olga Kononenko/Unsplash.com
Foto: Olga Kononenko/Unsplash.com
Last ned bilde
Jesper Blinkenberg. Foto: Jørgen Barth
Jesper Blinkenberg. Foto: Jørgen Barth
Last ned bilde

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom