Justervesenet

Storaksjon mot drosjenæringen i Agder

Del

Onsdag 16. og torsdag 17. februar ble det gjennomført en tverretatlig kontroll av drosjenæringen i flere byer i Agder. Resultatet av 128 kontrollerte løyver viste at de fleste hadde dokumenter og taksametre i orden.

Justervesenet, Statens vegvesen, Agder Fylkeskommune, i tillegg til a-krimsenteret i Kristiansand som består av Politiet, NAV, Arbeidstilsynet og Skatteetaten deltok under aksjonen, som ble koordinert av Justervesenet.
Justervesenet, Statens vegvesen, Agder Fylkeskommune, i tillegg til a-krimsenteret i Kristiansand som består av Politiet, NAV, Arbeidstilsynet og Skatteetaten deltok under aksjonen, som ble koordinert av Justervesenet.

Etter regelverksendringene fra 2020 har det blitt enklere å etablere seg i drosjenæringen. Men den som driver drosjevirksomhet må like fullt forholde seg til regelverket.

Ved å aksjonere sammen fikk kontrolletatene brukt en større verktøykasse på en og samme tid. Det ble blant annet sjekket løyvedokumenter, kjøreseddel, vognkort, ansettelsesforhold, taksameter og om de skattemessige forholdene var i orden. Biler både med og uten tilknytning til drosjesentraler ble kontrollert.

 – Vi ser at tverretatlig samarbeid fungerer godt. Å luke ut useriøse aktører er vel og bra, men det handler like mye om å avdekke bransjens behov for kunnskap om regelverket. Det er i alles interesse at bransjen har best mulig kunnskap om dette, og vi opplever at de fleste ønsker å etterleve regelverket, sier leder for Justervesenets tilsynsavdeling, Nils Magnar Thomassen.

A-krimsenteret i Kristiansand er opptatt av å sikre et arbeidsliv som ivaretar sikkerhet og arbeidsmiljø.

- Førsteinntrykket er at de kontrollerte er opptatt av å gjøre rett og handle i tråd med regelverket. Vi har hentet inn en mengde dokumentasjon og vil nå gå i gang med nødvendig etterarbeid, som etter hvert vil kunne si om ting er like bra som det ser ut, sier Øyvind Lorentzen, senterleder for a-krimsenteret i Kristiansand.

Lorentzen bekrefter at a-krimsenteret har flere aktører de vil undersøke nærmere i etterkant av kontrollen. A-krimsenteret har mottatt tips på uregelmessigheter i drosjenæringen, som er en bransje med risiko for blant annet svart avlønning og trygdebedrageri.

–Vi kontrollerte 128 drosjer i løpet av denne aksjonen. 14 av disse fikk bruksforbud og én sjåfør blir anmeldt for brudd på yrkestransportbestemmelsene. De mest alvorlige bruddene var forfalsket/kopiert løyvedokument, manglende yrkessjåførkompetanse og utgått førerrett. Vi hadde et godt samarbeid med de andre etatene og med representantene for drosjenæringen, sier Nils Ivar Havrevoll i Statens vegvesen.  

Godt samarbeid
Etatene som deltok på aksjonen har forskjellig tilnærming til sin kontroll- og tilsynsaktivitet, men alle jobber mot felles mål om å forhindre konkurransevridning for de seriøse aktørene, samt tilrettelegge for en rettferdig transportbransje hvor arbeidsforholdene er i orden. Kundene skal kunne føle seg trygge på at regelverkene følges.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Justervesenet, Statens vegvesen, Agder Fylkeskommune, i tillegg til a-krimsenteret i Kristiansand som består av Politiet, NAV, Arbeidstilsynet og Skatteetaten deltok under aksjonen, som ble koordinert av Justervesenet.
Justervesenet, Statens vegvesen, Agder Fylkeskommune, i tillegg til a-krimsenteret i Kristiansand som består av Politiet, NAV, Arbeidstilsynet og Skatteetaten deltok under aksjonen, som ble koordinert av Justervesenet.
Last ned bilde

Om Justervesenet

Justervesenet
Justervesenet
Fetveien 99
2007 KJELLER

64 84 84 84http://www.justervesenet.no

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Følg pressemeldinger fra Justervesenet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Justervesenet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Justervesenet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom