Virke

Stor usikkerhet hos forbrukerne, men detaljhandelen holder koken

Del

Målt i verdi øker detaljhandelen med 10 prosent i april målt mot samme måned i fjor. Det er sterke tall tatt i betraktning at forbrukerundersøkelser i senere tid viser nedgang i forbrukertillit.

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.

Forbrukerundersøkelser viser en markert nedgang i folks tro på fremtiden. Opinions Forbrukertillitsindeks (CCI) viste denne måneden minus 18,4 poeng, en nedgang på 3,5 poeng fra april.

Virke ser på verdivekst i detaljhandelen. Den øker med 10 prosent i april. De fleste bransjer viser en positiv utvikling. Dagligvare har svakt positive tall til tross for sterk vekst i grensehandelen.

Flere bransjer, som klær, kosmetikk og bøker, har særlig gode tall. Disse har hatt stor vekst siden gjenåpningen etter pandemien.

– Til tross for at forbrukerne er mer usikre enn på lenge, er det få tegn til at nedgangen i forbrukertillit viser tydelige spor i handelen. Dagens tall er gode nyheter i en tid med stor usikkerhet, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.  

Svakere tall for dagligvare skyldes særlig at grensehandelen har tatt seg kraftig opp. Grensehandelen endte på 2,1 milliarder kroner i 1. kvartal i år, mens den var så å si null samme periode i 2021 på grunn av nedstengningen. Grensehandelen er likevel et godt stykke unna 2019-nivå. Da lå den på 3,9 milliarder kroner 1. kvartal. 

Kontakter

Bilder

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.