Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Stor sannsynlighet for stor vårflom i hele landet

Del

Det er i år større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom mange steder i landet. Det gjelder alle landsdeler med elver som kommer fra indre strøk, spesielt i Nord-Norge.

Vårflom i Driva, 2018. Foto: NVE
Vårflom i Driva, 2018. Foto: NVE

I Sør-Norge gjelder det først og fremst elver som har en stor andel av dreneringsområdet over 500–700 moh. I Nord-Norge gjelder det også elver med lavereliggende dreneringsområde.

Størst sannsynlighet i nord

– Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 90% sannsynlighet. Men også i resten av landet er det i mange av de store innlandselvene større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, sier Engen

Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men NVEs beregninger viser at denne sannsynligheten er liten. Unntaket er større elver i indre strøk i Nord-Norge.

Størrelsen på vårflommen og når det kommer er avhengig av været. Mest sannsynlig start på vårflomperioden i de større vassdragene er fra slutten av april i Sør-Norge, og fra midten av mai i Nord-Norge.

– Men vi kan ikke se bort fra at vårflommen kan starte litt tidligere. Det er også scenarier som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli, sier Engen.

Rekordmye snø

Snømengdene er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom. På landsbasis er 2020 det mest snørike året siden 2000, så langt.

NVE har beregnet snømengder for hele landet, basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt, tilbake til 1958. Siden den gang har det bare vært fem år med mer snø enn i år på landsbasis.

– Disse beregningene viser at årets snømengder i Troms og Finnmark er blant de største i perioden det er utført beregninger for, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Les hele vårflomanalysen på varsom.no

Les om flom i regulerte vassdrag

Les om regulantens ansvar i en flomsituasjon

Les snørapporten Rekordmye snø flere steder på varsom.no

Kontakter

Flomvarslingen, tlf. 404 36 000 (ikke sms)
08.00–21.00 alle dager

Bilder

Vårflom i Driva, 2018. Foto: NVE
Vårflom i Driva, 2018. Foto: NVE
Last ned bilde
NVE tar målinger og analyserer snøen. Dataene brukes til å beregne flom- og skredfare.
NVE tar målinger og analyserer snøen. Dataene brukes til å beregne flom- og skredfare.
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom