Riksantikvaren

Stor økning i søknader fra fartøyvernet

Del
- Frivillige sørger for at våre historiske fartøyer holder seg flytende. Dette er viktig for å ta vare på kulturarven langs kysten vår. Dette støtter vi nå med nye bevilgninger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
Fjordsteam i Bergen 2022. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Fjordsteam i Bergen 2022. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

I dag er det ca. 260 vernede skip og 14 som er fredet. Verneflåten i Norge er forskjellig sammensatt fra fylke til fylke, fra mindre fiskefartøyer og til store og ressurskrevende passasjerbåter. Dette speiler seg gjennom søknadssummene inn til de ulike fylkeskommunene og Sametinget.

Til sammen har fylkeskommunene og Sametinget fått søknader fra 141 fartøy på til sammen 240 millioner. Dette er en økning på 44 millioner kroner fra 2022. Norsk forening for fartøyvern har søkt Riksantikvaren om tilskudd på om lag 2,6 millioner kroner i 2023. Rammen til fordeling fra tilskuddsordningen er 55 millioner, siden 15 millioner allerede er brukt gjennom tilsagn som ble gitt i 2022 og utbetalt i 2023.

- Fylkene hvor det er båter som allerede er på slipp eller i dokk får mest i tilskudd, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Prosjekter som allerede har startet opp skal fullføres. Noen fylker har flere og mer kostnadskrevende fartøy, og dette gjenspeiler seg også i prioriteringene våre.

Tilskuddene er også viktig for å støtte prosjekter som har stor grad av frivillig innsats, og fartøy som er fredet, samt fartøyer som har pålegg som må gjennomføres for å opprettholde sertifikater. Tre fylkeskommuner, Viken, Oslo og Nordland, får økning i tilskudd i 2023, mens de øvrige får en nedgang.

For 2023 er driftstilskudd til skonnerten «Anna Rogde» flyttet over til Kulturdepartementets budsjett, og tildelingen til Troms og Finnmark er derfor i realiteten ikke endret.

Se oversikt over fordelingen på Riksantikvaren sine nettsider.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Fjordsteam i Bergen 2022. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Fjordsteam i Bergen 2022. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Last ned bilde

Lenker

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren
Riksantikvaren
Dronningens gate 13
0152 Oslo

22 94 04 00https://www.riksantikvaren.no/

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom