Helse Sør-Øst RHF

Stor leveranse av åndedrettsvern

Del

Helse Sør-Øst RHF har inngått en avtale med 3M om leveranse av til sammen 2,2 millioner åndedrettsvern. Med denne avtalen er behovet i spesialisthelsetjenesten godt dekket i tiden fremover.

Foto: Katrine Sunde, Helse Bergen
Foto: Katrine Sunde, Helse Bergen

Helt siden Covid-19 pandemien brøt ut i Norge i mars i fjor, har helsetjenesten hatt et stort behov for åndedrettsvern. Etterspørselen etter dette (spesielt FFP3, men også FFP2) har vært enorm sett opp mot et historisk forbruk på rundt 70.000 åndedrettsvern per år i spesialisthelsetjenesten.

Markedssituasjonen har gjort det svært vanskelig å få tilgang til åndedrettsvern, og kvaliteten på noe av det utstyret som er levert og testet har heller ikke vært tilfredsstillende.

- Vi er svært glad og lettet over å ha fått på plass denne leveransen fra 3M. Denne avtalen innebærer at helsepersonell vil ha god tilgang til åndedrettsvern fremover. 3M er allerede en stor og godt anerkjent leverandør av åndedrettsvern og annet smittevernutstyr til spesialisthelsetjenesten i Norge, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Få leverandører
Sykehusinnkjøp HF har i november gjennomført en markedsundersøkelse hos kjente leverandører om hva de har mulighet til å levere av FFP3- og FFP2-åndedrettsvern.

- Undersøkelsen viste at 3M var den eneste leverandøren som kunne levere FFP3-åndedrettsvern i store nok volum og med kjent kvalitet. Resterende leverandører i markedet vil hovedsakelig kun ha mulighet til å levere mindre volum som ikke vil gi nødvendig sikkerhet for at behovet vil være dekket. Risikoen knyttet til leveringssikkerhet er også vurdert som lavere hos 3M enn de øvrige leverandørene, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Som følge av det store behovet for åndedrettsvern, og problemene som har vært med å få tilgang til dette av tilfredsstillende kvalitet, er avtalen med 3M gjennomført som direkteanskaffelser i en begrenset periode fremover.

Med en sprengt kapasitet i markedet sett i sammenheng med den store etterspørselen, og behov for rask levering, var det ikke praktisk gjennomførbart å arrangere en anbudskonkurranse med forkortede frister.

Kontakter

Medievakt Helse Sør-Øst
tlf: 971 47 065
mail: medievakt@helse-sorost.no

Bilder

Foto: Katrine Sunde, Helse Bergen
Foto: Katrine Sunde, Helse Bergen
Last ned bilde
Cathrine M. Lofthus, Helse Sør-Øst RHF
Cathrine M. Lofthus, Helse Sør-Øst RHF
Last ned bilde
Jan Frich Helse Sør-Øst RHF
Jan Frich Helse Sør-Øst RHF
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom