Samferdselsdepartementet

Stor interesse for forskoteringsordninga for fiskerihamner

Del

– Samferdselsdepartementet fekk i budsjettbehandlinga for 2018 ei forskoteringsordning for fiskerihamne- og farleistiltak. Interessa har vore stor, no avklarar vi kven som får løyve til å forskotere, og dermed raskt realisere prosjekta, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Forskoteringsordninga gjelder fiskerihamne- og farleis prosjekt som ligg inne i Nasjonal transportplan 2018-2029. Samferdselsdepartementet har ein forskoteringsfullmakt på 350 millionar kroner. Departementet har motteke 11 søknadar med ein samla søknadssum på 1 377 millionar kroner. Alle som har søkt får svar om prosessen vidare.

 Ordninga har blitt svært godt motteke i heile landet, og departementet har fått inn mange gode søknader. I første omgang vil Berg kommune (Innsegling Senjahopen), Giske kommune (Gjøsund fiskerihamn) og Gamvik kommune (Gamvik fiskerihamn) bli invitert til møte med departementet om kontraktsinngåing. Dersom det er midlar igjen etter denne runden, vil departementet kontakte andre som har søkt.

 – Vi må halde kostnadane nede og effektiviteten oppe slik at vi får realisert flest mulig av dei gode hamneprosjekta som er viktige for næringslivet langs kysten, seier Dale.

 Stortinget har vedteke at regionene skal overta eigarskapen og forvaltningsansvaret for fiskerihamneanlegg frå 1. januar 2020. Regjeringa har fått på plass fleire overgangsordningar knytt til mellom anna overføring av kompetanse og informasjon frå Kystverket til regionane, og forskoteringsordninga Stortinget vedtok er ein viktig del av dette arbeidet.

 – Kvaliteten på søknadane og gjer meg enno tryggare på at regionane er klare og vil handtere det på ein god måte når dei tek over dei statlege fiskerihamneanlegga i 2020, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nå får Avinor oppdraget med å ta over prosessen med bygging av ny lufthavn i Mo i Rana28.5.2020 06:00:00 CESTPressemelding

– Ny lufthavn i Mo i Rana vil gi folk og næringsliv et bedre transporttilbud og legge til rette for utvikling av reiseliv og annen næringsvirksomhet i regionen. Derfor gir vi i dag Avinor i oppdrag å ta over prosessen med å bygge flyplassen. Det første som skal på plass er en fremdriftsplan for byggingen av den nye lufthavnen, og Avinor får en stram frist på å komme tilbake til departementet med en slik plan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 30. juni og utvides med nye ruter i Nord-Norge27.5.2020 15:45:49 CESTPressemelding

– Fly er viktig for næringslivet og personer som utfører samfunnskritiske funksjoner rundt i vårt langstrakte land. Derfor forlenger vi avtalen med flyselskapene om et grunnleggende tilbud i hele landet da det i situasjonen vi er i nå ikke er grunnlag for kommersiell drift. Vi utvider i tillegg avtalene med nye ruter i Nord-Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsminister Hareide orientert om arbeidet med flomberedskap på vei og bane27.5.2020 15:15:47 CESTPressemelding

- Heller ikke en samferdselsminister fra KrF kan rå over værgudene, så jeg kan dessverre ikke garantere at all transportinfrastruktur vil være åpen for trafikk de neste ukene. Det er mye snø i fjellene, slik at vi må ta høyde for flom. Jeg har i dag fått en gjennomgang av arbeidet med flomberedskap på vei og jernbane. Våre etater og virksomheter har forberedt seg godt, og vil gjøre alt de kan for å redusere ulempene som de store vannmengdene kan gi, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom