Kulturrådet

Stipender til 1121 kunstnere fra Statens kunstnerstipend

Del

I dag blir 1121 kunstnere fra hele Norge tildelt Statens kunstnerstipend. I tillegg til de ordinære arbeids- og diversestipendene utgjør årets tildelinger også 130 midlertidige ettårige stipend.

Dansekunstner Carl Aquilizan er blant årets stipendmottakere. Han får arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere for prosjektet Flower Boy. Foto: Joshua Jacob.
Dansekunstner Carl Aquilizan er blant årets stipendmottakere. Han får arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere for prosjektet Flower Boy. Foto: Joshua Jacob.

- Ved tildeling av stipend ser vi et stort antall kunstnere innen alle sjangre og kunstuttrykk spredt over hele Norge. Det viser at stipendene bidrar til et fritt, nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturtilbud over hele landet. Vi ser også mange kunstnere som har et langt og aktivt kunstnerskap, og samtidig opprettholder høy aktivitet. Her kan vi nevne kunstnere som Christopher Nielsen og Johan Mathis Johansen Sara, der begge ble tildelt seniorstipend, som to av mange gode eksempler, sier Trude Gomnæs Ugelstad, leder av utvalget for Statens Kunstnerstipend.

Totalt 9169 søknader kom inn fra 3967 søkere til årets tildelingsrunde, med søknadsfrist i oktober 2021. Søknadene er behandlet i 23 ulike stipendkomiteer. Stipendene skal fordeles ut fra kunstnerisk kvalitet og aktivitet, og komiteene må gjøre tøffe prioriteringer der mange kvalifiserte søkere får avslag.

Gir kunstnere økonomisk forutsigbarhet

Gjennom pandemien har økonomisk støtte til enkeltkunstnere gjennom Statens kunstnerstipend vist seg som et treffsikkert og effektivt virkemiddel for å bøte på noen av utfordringene kunstnerne har møtt. Stipendmottakere har kunnet opprettholde sitt kunstneriske virke uavhengig av om etterspørsel og inntektsmuligheter har sviktet.
Stipendene er i normale tider også et av de mest treffsikre virkemidlene i kunstnerøkonomien. Stipendene går direkte til kunstnere over hele landet innen alle sjangre, og gir dem en økonomisk forutsigbarhet og mulighet til å vie tid til fordypning og utvikling av kunstnerskapet på fritt grunnlag. Det var derfor gledelig at det ble bevilget midler til en økning på 120 nye, faste arbeidsstipend i 2022.
- I år ser vi en gledelig økning av tildelte arbeidsstipend for yngre og nyetablerte kunstnere sammenlignet med tidligere år. Det tildeles også åtte nye stipend for seniorkunstnere som varer fram til 67 år, forteller Gomnæs Ugelstad.

Fordeling av 130 midlertidige ettårige arbeidsstipend

I forbindelse med koronastøtteordninger for kultursektoren i 2022 har regjeringen bevilget 33,2 millioner kroner til Statens kunstnerstipend, som er fordelt på 100 midlertidige ettårige arbeidsstipender. Midlene inngår i bevilgningen av stipend etter søknadsfrist av 15. oktober 2021. Utvalget for Statens kunstnerstipend og garantiinntekter for kunstnere har fordelt de ekstra stipendene basert på særskilte vurderinger i forhold til koronasituasjonen, der musikk og scenekunstfeltet har vært særlig prioritert. I tillegg har utvalget omdisponert midler til 30 midlertidige ettårige arbeidsstipend.
- De to siste årene har vært vanskelige og økonomisk krevende for mange kunstnere. Det er derfor en gledelig oppgave å kunne tildele kunstnerstipend. Samfunnet har blitt preget av pandemien de siste to årene, samtidig ser vi at demokrati og ytringsfrihet er under sterkt press. Dette gjør de frie ytringene og perspektivene representert gjennom aktive kunstnere desto mer viktig når vi alle nå jobber for å komme tilbake til en normal, men kanskje ny og annen hverdag. Tiltak for å styrke kunst- og kulturøkonomien i flere ledd vil derfor være helt sentralt for at vi skal sikre et levende kunst- og kulturliv i kommende år. Her er kunstnerstipendene som treffer enkeltkunstnere direkte helt sentrale, forteller Gomnæs Ugelstad.

Om Statens kunstnerstipender

Det er seks ulike stipendordninger, og for fire av dem utgjør stipendet et årlig beløp på 290 570 kroner i inntil fem år (inntil ti år for etablerte kunstnere og seniorkunstnere). For de to diversestipend-ordningene er tilskuddet et engangsbeløp på inntil 90 000 kroner. De 130 ekstra stipendene blir tildelt som ettårige arbeidsstipend.
Stipendene bidrar til å videreutvikle etablerte kunstnerskap og å etablere nye kunstnerskap. De ulike stipendordningene er derfor utformet for å bidra til utvikling i ulike faser av kunstnerskap, fra stipend til nyutdannede til stipend til seniorkunstnere.

Se tildelingslister fra alle stipendtildelingene her.

Fordeling av stipendene

Søknader og tildelinger per fylke

Fylke

Søknader

Tildelinger

Prosent

Agder

225

18

8 %

Innlandet

291

35

12 %

Møre og Romsdal

143

14

10 %

Nordland

124

10

8 %

Oslo

4 232

544

13 %

Rogaland

402

46

11 %

Svalbard

3

0

0 %

Troms og Finnmark

263

31

12 %

Trøndelag

564

77

14 %

Utlandet

350

44

13 %

Vestfold og Telemark

301

26

9 %

Vestland

990

122

12 %

Viken

1 281

154

12 %

Totalt

9169

1121

12 %

Søknader og tildelinger per stipendtype

Stipendtype

Søknader

Tildelinger

Prosent

Arbeidsstipend

3165

343

11 %

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere

1353

163

12 %

Stipend for etablerte kunstnere

780

35

4 %

Stipend for seniorkunstnere

288

8

3 %

Diversestipend

3243

344

11 %

Diversestipend for nyutdannede kunstnere

340

228

67 %

Totalt

9169

1121

12 %

Kontakter

Bilder

Dansekunstner Carl Aquilizan er blant årets stipendmottakere. Han får arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere for prosjektet Flower Boy. Foto: Joshua Jacob.
Dansekunstner Carl Aquilizan er blant årets stipendmottakere. Han får arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere for prosjektet Flower Boy. Foto: Joshua Jacob.
Last ned bilde
Trude Gomnæs Ugelstad, utvalgsleder for Statens Kunstnerstipend.
Trude Gomnæs Ugelstad, utvalgsleder for Statens Kunstnerstipend.
Last ned bilde

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Følg pressemeldinger fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom