Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sterkere insentiver for nettselskapene til å redusere kostnader

Del

Reguleringsmyndigheten for energi endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv. Dette vil gi lavere kostnader på sikt, og sørge for at nettleien ikke blir høyere enn nødvendig. Det er en av endringene vi gjennomfører for at inntektsreguleringen skal legge til rette for at nettselskapene velger de beste løsningene, og investerer, drifter og gjennomfører alle tiltak i nettet så kostnadseffektivt som mulig.

Reguleringsmyndigheten bestemmer tillatt inntekt for hvert nettselskap årlig. En del av inntekten er basert på selskapets faktiske kostnader, mens resten er basert på en kostnadsnorm. Gjennom normen får selskaper insentiver til å holde kostnadene nede, og Reguleringsmyndigheten vedtar nå å øke vektleggingen av kostnadsnormen, fra 60 til 70 prosent. Dette gjør det mer lønnsomt å redusere kostnadene, mens selskaper med høyere kostnadsnivå, vil få redusert avkastning.

- Nettselskapene er inne i en investeringsperiode, og vi forventer at nettleien vil øke i årene som kommer. Det er viktig at vår regulering legger til rette for at alle tiltak i strømnettet gjennomføres til lavest mulig kostnad, sier direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker.

Endringen trer i kraft fra 2023, og ikke fra 2021 som opprinnelig foreslått. Dette gir selskapene noe tid til å tilpasse seg endringen.

Reguleringsmyndigheten i NVE regulerer strømnettselskapene. Formålet med reguleringene er å sørge for at kundene har tilgang til et strømnett med riktig kvalitet og riktig pris. I juni publiserte vi et høringsdokument med flere forslag til endringer i inntektsreguleringen, både i forskrift og i forvaltningspraksis. De andre endringene skal blant annet styrke forbrukernes rettigheter ved langvarige avbrudd, gjøre det enklere for nettselskaper å delta i piloter og demoprosjekter og behandle egenfinansierte og bidragsfinansierte investeringer mer nøytralt.

Høringsdokumentet, høringsinnspillene og oppsummeringsdokumentet er publisert her.

Fakta: Endringene i forskriften omhandler

  • Øke vekt på kostnadsnorm fra 60 til 70 prosent for sterkere insentiver til kostnadseffektivitet.
  • Automatisk utbetaling av kompensasjon ved svært langvarige avbrudd.
  • Inntektsreguleringen av systemansvaret.
  • Inntektsreguleringen av gebyrer nettselskapene må betale til Elhub.

Fakta: Endringer i forvaltningspraksis omhandler:

  • Inkludere bidragsfinansiert kapital i kalibreringsgrunnlaget for mer nøytral behandling av ulike finansieringsformer.
  • Endre forvaltningspraksis for å gjøre det enklere for nettselskaper å delta i piloter og demoprosjekter.
  • Endre definisjon av skillet mellom regionalnett og lokalt distribusjonsnett for å sikre bedre sammenligning.

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no 

Nøkkelord

Kontakter

Mona Helen Heien, seniorrådgiver: tlf 959 79 438
Hilde Marit Kvile, rådgiver: tlf 416 49 445
Tore Langset, seksjonssjef: tlf 22 95 93 82

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom