Eksportkreditt Norge

Sterk vekst i fornybarnæringen og leverandørindustrien i 2019

Del

I løpet av 2019 opplevde den norskbaserte fornybarnæringen en omsetningsvekst på nesten 30 prosent. For leverandørindustrien til olje og gass resulterte 2019 i en omsetningsvekst på 16 prosent, ifølge ferske statusrapporter som ble overrakt til olje- og energiminister Tina Bru fredag.


Fornybarnæringen omsatte for totalt 45,1 milliarder kroner, leverandørindustrien til olje og gass for totalt 397 milliarder kroner.

Det kommer frem i to rapporter som tar for seg Norges energinæringer. Rapporten om fornybarnæringen er bestilt av Eksportkreditt, Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Olje- og energidepartementet, og utarbeidet av Multiconsult. Rapporten om leverandørindustrien til olje og gass er laget av Rystad Energy på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Rapportene ble presentert for statsråden hos Eksportkreditt i Oslo 30. oktober.

- Disse rapportene bekrefter at norske energibedrifter fortsetter å være konkurransedyktige på det globale markedet. Det er særlig gledelig at vi ser en positiv vekst for fornybarsiden, særlig havvind, med vekst på 50 prosent i internasjonal omsetning. Det er også godt å se at norsk leverandørindustri for olje og gass har styrket sin posisjon etter flere krevende år. Dette bidrar til å sikre arbeidsplasser og skape mer i Norge. Det blir likevel spennende å se hvordan koronapandemien vil påvirke denne utviklingen til neste år, sier olje- og energiminister Tina Bru i en kommentar til rapportene.

Sterk vekst i vindkraft

Den norskbaserte fornybarnæringen økte sin totale omsetning fra 35,2 milliarder kroner i 2018 til 45,1 milliarder kroner i 2019, altså nærmere 30 prosent. Den nasjonale omsetningen, dvs. omsetning fra salg til kunder i Norge, økte også med nesten 30 prosent, fra 20,5 milliarder kroner i 2018 til 25,9 milliarder kroner i 2019.

Fornybarnæringen inkluderer følgende sektorer: landbasert vindkraft, vannkraft, havvind, solenergi og bioenergi. Totalt var rundt 14 500 årsverk tilknyttet fornybarnæringen i 2019.

Landbasert vindkraft hadde sterkest vekst (både prosentvis og i absolutte tall) med en total omsetning på 14,2 milliarder kroner. Landbasert vindkraft overtok dermed topplasseringen og var den største sektoren i fornybarbransjen i 2019 når det gjaldt omsetning av varer og tjenester. Den sterke veksten i landbasert vindkraft var drevet av utstyrsleveranser knyttet til høy prosjektutbyggingsaktivitet i 2019.

Mens vannkraft-industrien endte med en omsetning på 11,3 milliarder kroner, havnet en sterkt voksende havvind-sektor rett bak, med en omsetning på 11,1 milliarder kroner. Det bemerkes at internasjonal omsetning for havbasert vindkraft er rekordhøy og har økt med 50 prosent siden 2018. Solenergi omsatte for 6,3 milliarder kroner, bioenergi for 2,2 milliarder kroner.

Norsk leverandørindustri med styrket posisjon

Etter flere år preget av lav oljepris, kostnadskutt og fallende investeringer endte norsk leverandørindustri til olje og gass med en total omsetning på 397 milliarder kroner i 2019, opp 16 prosent fra året før.

Av dette utgjorde internasjonal omsetning 120 milliarder kroner, en økning på 18 prosent fra året før. Cirka 10 prosentpoeng kan tilskrives reell omsetningsøkning internasjonalt, resten av omsetningsveksten kommer av svekket kronekurs. Det globale offshoremarkedet hadde en økning på kun 4 prosent, så norske leverandører har styrket sin internasjonale markedsandel gjennom 2019.

- Det er gledelig å se at den internasjonale omsetningen til den norske offshorenæringen utviklet seg positivt i 2019, med 50 prosent og 18 prosent vekst i leveranser til henholdsvis havvind- og olje & gass-prosjekter. At industrien har utvidet markedsposisjonene i begge markeder viser norsk offshorenærings konkurranseevne både i bestående og nyere industrigrener, sier Sjur Bratland, administrerende direktør i NORWEP.

- Interessen for fornybar energi tiltar, både i Norge og ellers i verden. Det er positivt at denne næringen opplever vekst, men utviklingen må gå enda raskere. Eksport av utstyr, teknologi og tjenester innen fornybarnæringen var på 10 milliarder kroner i 2019. Total norsk eksport var 1 300 milliarder kroner. Fornybar utgjør altså fortsatt under én prosent av norsk eksport. Norsk eksport har mistet store markedsandeler globalt, og fremover vil olje- og gassproduksjonen falle. Vi trenger sterkere vekst i mange næringer, inkludert fornybar. Dette vil kreve ekstraordinær innsats og satsning, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt.

KONTAKTINFO:

  • For Tina Bru/Olje- og energidepartementet: pressekontakt Margrete Løbben Hanssen, mlh@oed.dep.no, 928 57 891
  • For NORWEP: Administrerende direktør Sjur Bratland, sjur.bratland@norwep.com, 909 25 471
  • For Eksportkreditt: Direktør for strategi og forretningsutvikling Ivar Slengesol, IvS@eksportkreditt.no, 911 14 110
  • For Multiconsult eller Rystad Energy: Kommunikasjonsrådgiver Stine Okkelmo Thorp, sot@eksportkreditt.no, 928 67 972

Kontakter

Ellen B. Svaheim
Head of Communication
ebs@eksportkreditt.no
+47 482 24 093

Bilder

Last ned bilde
Tina Bru, statsråd for Olje- og energidepartementet
Tina Bru, statsråd for Olje- og energidepartementet
Last ned bilde
Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt
Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt
Last ned bilde
Sjur Bratland, administrerende direktør i NORWEP
Sjur Bratland, administrerende direktør i NORWEP
Last ned bilde

Dokumenter

Om Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge
Cort Adelers gate 30
0254 Oslo

22 31 35 00https://www.eksportkreditt.no/no/

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme.

Ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter styrker Eksportkreditt Norge konkurransekraften til norske eksportører. Kundene våre kommer fra hele verden og kjøper alt fra skip og undervannsteknologi til solparker, vannrenseanlegg og designtjenester.

Eksportkreditt Norge ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån. Hos oss kan du låne opp til 85 prosent av eksportkontraktens verdi, og få lån med løpetid på opptil 18 år.

Vi er et heleid statlig selskap, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har vært operativt siden 1. juli 2012 og har i underkant av 50 ansatte.

Følg pressemeldinger fra Eksportkreditt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksportkreditt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksportkreditt Norge