Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sterk lønnsvekst for Tekna-medlemmer

Del

Lønnsutviklingen for Teknas medlemmer var god i 2022. I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen på 5,6 prosent, viser Teknas lønnsundersøkelse.

God lønnsvekst for Teknas medlemmer i 2022
God lønnsvekst for Teknas medlemmer i 2022

2022 var et lønnsmessig godt år for Teknas medlemmer. Lav arbeidsledighet, høy prisvekst og stor etterspørsel etter teknologisk kompetanse bidro til en sterk lønnsvekst.

  • I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen på 5,6 prosent. Dette var en økning fra 3,6 prosent i 2021.
  • I statlig sektor var veksten på 4,4 prosent i 2022, mot 4,3 i 2021.
  • I kommunal sektor var veksten på 4,8 prosent, mot 2,7 i 2021.

– Det er positivt at lønnsveksten for Teknas medlemmer er god, etter flere år med moderat lønnsutvikling. I 2022 har mange bedrifter levert gode resultater, og etterspørselen etter teknologisk kompetanse er stor. Dette ser vi gir uttelling i form av

lønnsutvikling, sier president i Tekna Lars Olav Grøvik.

Må utdanne flere

Tekna-presidenten mener dette også viser nødvendigheten av å utdanne flere teknologer og realister i årene som kommer.

- Det er viktig for bedriftene at de klarer å rekruttere og beholde nøkkelkompetanse. Ikke minst for å holde trykket oppe i den digitale og grønne omstillingen, der ny teknologi og kompetanse er helt avgjørende, sier han.

Nyutdannete tjener nesten 600 000

Nyutdannete Tekna-medlemmer i privat sektor hadde i 2022 en begynnerlønn på i gjennomsnitt 596 000 kroner. I staten var den på 524 000 kroner, mens den i kommunene lå på 589 000 kroner.

- Startlønnen for nyutdannete er god, og viser at det er sterk konkurranse om å tiltrekke seg den beste kompetansen. Vi trenger flere flinke folk dersom vi skal klare å løse utfordringer fremover knyttet til klima og natur, energi, helse og samferdsel, sier Grøvik.

Fakta om Teknas lønnsstatistikk:

  • Teknas lønnsstatistikk blir publisert årlig på tekna.no og gir en oversikt over gjennomsnittlig lønnsnivå etter eksamensår blant Teknas medlemmer.
  • Statistikken danner et viktig grunnlag for de tillitsvalgte og Teknas arbeid for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
  • Lønnsstatistikken har vært publisert hvert år siden 1946. Årets statistikk blir den 77 i rekken.
  • Undersøkelsen måler fast avtalt årslønn og faste tillegg pr 1. oktober, og brutto utbetalt bonus/provisjon siste 12 måneder.
  • 40 564 Tekna medlemmer svarte på undersøkelsen. Årets svarprosent er på 62 prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

God lønnsvekst for Teknas medlemmer i 2022
God lønnsvekst for Teknas medlemmer i 2022
Last ned bilde

Om Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Dronning Mauds gate 15
0201 Oslo

22 94 75 00https://www.tekna.no/

Tekna organiserer medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. Våre 98 000 medlemmer jobber hver dag med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi. Tekna er den største masterforeningen i Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne.

Følg pressemeldinger fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom