Sparebanken Vest

Sterk egenkapitalavkastning og rekordhøy kundetilfredshet

Del

Sparebanken Vest har i andre kvartal en egenkapitalavkastning på 13,6 prosent. Den positive utviklingen med reduserte tap og sterke bidrag fra tilknyttede og heleide selskaper fortsetter, og bankens kunder melder rekordhøy kundetilfredshet i både person- og bedriftsmarkedet.

Sparebanken Vest har i andre kvartal 2021 et resultat før skatt på 748 (611) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 13,6 (12,2) prosent. Bankens tilknyttede og heleide selskaper har i andre kvartal et resultatbidrag på totalt 118 millioner kroner. Bankens rene kjernekapitaldekning er på solide 18,0 (18,1) prosent.

– Vi leverer sterk egenkapitalavkastning som er godt over vårt langsiktige mål på 12 prosent. Frende Forsikring leverer nok et sterkt kvartal, Brage Finans fortsetter resultatveksten og Eiendomsmegler Vest har et resultat i første halvår som er rett bak resultatet for hele 2020. Den gode kostnadsutviklingen fortsetter, og for første halvår er kostnadene redusert mot tilsvarende periode i fjor, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Lave tap
72 prosent av bankens samlede tapsavsetninger er modellbaserte. I andre kvartal var det en tilbakeføring på individuelle nedskrivninger på 57 millioner kroner. Som følge av at et fåtall større kundeengasjementer i bedriftsmarkedet friskmeldes, øker de modellbaserte avsetningene med 29 millioner.

Bankens eksponering mot offshore er i kvartalet ytterligere redusert, og ved utgangen av andre kvartal er bankens totale utlån til offshorekunder på 970 millioner kroner.

– Tapsavsetningene fortsetter å reduseres, og går ned for tredje kvartal på rad. I andre kvartal er det en tilbakeføring av tap på 23 millioner kroner. Utlån til offshoresegmentet fortsetter å reduseres og de seks engasjementene banken har innen offshore utgjør kun 0,5 prosent av brutto utlån, sier Kjerpeseth.

Rekordhøy kundetilfredshet
Bankens kunder melder i andre kvartal om rekordhøy kundetilfredshet. Personkundene har gitt banken en totalscore på 77 og bedriftskundene 73. For begge segmenter er dette høyeste score siden målingene startet i 1997. God kundeoppfølging, og økt kjennskap og positive tilbakemeldinger på bankens kundeutbytte er blant faktorene som trekker opp resultatet.

– Vi har over lang tid jobbet med å styrke verdiforslaget vårt hvor blant annetkundeutbytte er noe vi har arbeidet mye med å synliggjøre siden innføringen av dette i fjor. Blant personkundene scorer vi over 75 i alle aldersgrupper. Arbeidet med bankens signaturopplevelser er intensivert de siste årene og det har vært sentralt i flere av våre «must win battles». Tilbakemeldingene fra kundene er beviset på hvordan målrettet og strukturert arbeid over tid gir resultater, sier Kjerpeseth.

God vekst i begge segmenter for både utlån og innskudd
Brutto utlån økte med 14,8 (11,4) milliarder kroner til 192,2 (177,4) milliarder kroner fra andre kvartal 2020, tilsvarende en 12-måneders vekst på 8,3 prosent. I personmarkedet er veksten på 9 prosent siste tolv måneder, mens veksten i bedriftsmarkedet er på 6,3 prosent for tilsvarende periode. Innskuddsveksten siste tolv måneder er på 6,0 prosent.

I andre kvartal har veksten i personmarkedet vært 5,2 prosent, mens veksten i bedriftsmarkedet er på 3,3 prosent. Netto nytegninger innen sparing og plassering har sterk vekst og øker for fjerde kvartal på rad.

Bulder med sterk vekst i kvartalet
Sparebanken Vests heldigitale mobilbankkonsept Bulder Bank fortsetter å vokse og har per 6. august 13,2 milliarder kroner i utlån.

– Samtidig som det har vært et jevnt tilfang av nye kunder har mye omtale omkring DNBs bud på Sbanken gjort at mange kunder har sett til Bulder. Både kjennskapen til Bulder og tilfredsheten fortsetter å øke, og vi fortsetter også å øke markedsføringen. Det ambisiøse målet vi satt da konseptet ble lansert for under to år siden er innen rekkevidde, sier Kjerpeseth.

Betydelig nedgang i mislighold
Misligholdte engasjement i både bedrifts- og personmarkedet er ved utgangen av andre kvartal på nivå med kvartaler forut for pandemien. Bankens kvartalsvise temparaturmåling «Vestlandsindeksen» viser betydelig styrking i både resultater siste tre måneder og forventninger til de neste seks månedene.

– Økonomien på Vestlandet fortsetter å styrke seg. Bedringen i misligholdte lån skyldes både innfrielse av misligholdte engasjement, samt at andelen misligholdte lån går ned. For vestlandsregionen fortsetter arbeidsledigheten og permitteringene som økte som følge av pandemien å gå nedover, og næringslivet melder om styrkede resultater og økende forventninger til investeringer fremover, sier Kjerpeseth.


Hovedtall andre kvartal 2021 (andre kvartal 2020 i parentes)
• Meget sterk egenkapitalavkastning 13,6 (12,2) %
• Bedre resultat før skatt 748 (611) MNOK
• Styrket rentenetto 803 (737) MNOK
• Positiv utvikling i provisjonsinntekter 114 (97) MNOK
• Godt bidrag fra tilknyttede selskaper 101 (118) MNOK
• Fortsatt god kostnadsutvikling 391 (349) MNOK
• Tilbakeføringer på utlån og garantier -23 (143) MNOK
• Solid ren kjernekapitaldekning 18,0 (18,1) %
• Resultat pr egenkapitalbevis 2,17 (1,79)

Sparebanken Vests presentasjon av regnskapstall for andre kvartal og første halvår 2021 presenteres klokken 13:00 den 12. august. Presentasjon kan følges her: https://www.spv.no/om-oss/investor-relations/webcast. Spørsmål til kvartalspresentasjon adresseres etter presentasjonen, send spørsmål til: investorrelations@spv.no.

For fullstendig rapport for andre kvartal og første halvår 2021, vennligst besøk https://www.spv.no/om-oss/investor-relations

I forlengelsen av kvartalspresentasjonen gjennomføres bankens kapitalmarkedsdag hvor Torvald Kvamme, direktør for konseptet Bulder Bank, gir en oppdatering på Bulder, og Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør bedriftsmarkedet, gir oppdatering på bankens etablering i Ålesund og bankens bærekraftssatsing. Kapitalmarkedsdagen begynner cirka klokken 14:30, og kan følges på samme lenke som kvartalspresentasjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef, tlf.: 951 98 430.
Frank Johannesen, konserndirektør, CFO, tlf.: 952 65 971.
Hans Olav Ingdal, direktør økonomi og IR, tlf.: 948 09 328.

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med over 600 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 33 steder i Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Gjennom våre tilknyttede produktselskaper er vi et komplett finanshus for alle våre person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Bilder

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05 555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 290.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg pressemeldinger fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sparebanken Vest

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom