Statens vegvesen

Stenger E16 i Kvamskleiva fra onsdag til onsdag

Del

Statens vegvesen stenger E16 for all trafikk øst for Kvamskleiva i Valdres i en uke fra onsdag 8. juni. Det blir omkjøring for biler under 3,5 tonn via fylkesveg 2510.

Statens vegvesen og Hæhre Entreprenør stenger E16 øst for Kvamskleiva i en uke fra onsdag 8.juni. Byggleder Edvin Rye i Vegvesenet sier det blir lokal omkjøring for kjøretøy under 3,5 tonn.
Statens vegvesen og Hæhre Entreprenør stenger E16 øst for Kvamskleiva i en uke fra onsdag 8.juni. Byggleder Edvin Rye i Vegvesenet sier det blir lokal omkjøring for kjøretøy under 3,5 tonn.

På en uke skal Hæhre Entreprenør koble sammen ny fylkesveg 2510 og dagens E16 øst for Kvamskleiva i Hugavika. Entreprenøren skal også bygge ferdig ny E16 øst for tunnelen. Etter stengningen vil trafikken på E16 gå over tunnelåpningen på den nye Hugaviktunnelen fram til vegåpningen i november.

- Arbeidet har vært planlagt siden før byggestart. Vi er i god i rute fram mot vegåpningen, sier byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen, E16 Kvamskleiva.

Tunge biler må kjøre en annen veg

Tyngre kjøretøy over 3,5 tonn må kjøre rv.52 over Hemsedalsfjellet. Modulvogntog er henvist til å kjøre rv. 7 Hardangervidda.

- Fylkesvegen er ikke dimensjonert for de største og lengste kjøretøyene, sier Rye.

Utrykningskjøretøy kan kjøre gjennom Hugaviktunnelen hvis det haster, ved å kontakte entreprenøren.

Det blir skiltet omkjøring via fylkesveg 2510 i Ryfoss og ved Hemsingbrue.

- Vi setter inn trafikkvakt de første dagene for å se hvordan avviklingen av trafikken går, sier Rye.

Samtidig blir fjerntrafikken varslet om at vegen er stengt ved Borlaug i Lærdal, der rv. 52 og E16 deler seg. Det blir også skiltet på E16 ved Leira og E16 Hønefoss.

Rye sier trafikken har gått fint gjennom anleggsområdet øst og vest for tunnelen siden byggestart høsten 2020.

- Til tider er det mye øst-vest trafikk. Sjåførene har vært flinke til å følge skilter, og ta seg god nok tid gjennom anleggsområdet, sier Rye.

Ferdig til testing

Anleggsarbeidet på E16 i Kvamskleiva går som planlagt. Entreprenøren er i sluttfasen med elektroarbeidet. Det skal være ferdig til ferien i juli. I august starter arbeidet med å teste og godkjenne tunnelen før åpningen i november.

- Vi skal også legge det siste laget med asfalt og merke vegbanen, sier Rye.

Vegen blir stengt 0600 onsdag 8. juni. Planen er å åpne den onsdagen etter på kvelden.

Vegarbeid flere steder

I tillegg til arbeidene i Kvamskleiva er det en del vegarbeider på E16 både øst og vest for tunnelen som kan forsinke trafikken. Statens vegvesen oppfordrer trafikantene derfor om å beregne ekstra god tid på hele strekningen mellom Øye og Hålimoen. 

Kontakter

Bilder

Statens vegvesen og Hæhre Entreprenør stenger E16 øst for Kvamskleiva i en uke fra onsdag 8.juni. Byggleder Edvin Rye i Vegvesenet sier det blir lokal omkjøring for kjøretøy under 3,5 tonn.
Statens vegvesen og Hæhre Entreprenør stenger E16 øst for Kvamskleiva i en uke fra onsdag 8.juni. Byggleder Edvin Rye i Vegvesenet sier det blir lokal omkjøring for kjøretøy under 3,5 tonn.
Last ned bilde
Hæhre entreprenør skal knytte sammen ny fylkesveg 2510 og dagens E16.  Vegen skal gå over tunnelmunningen og ned på E16.
Hæhre entreprenør skal knytte sammen ny fylkesveg 2510 og dagens E16. Vegen skal gå over tunnelmunningen og ned på E16.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.