Miljødirektoratet

Status for det flyttede ulveparet

Del

Ulveparet som ble flyttet fra Østerdalen 3. januar har ikke vandret ut av området sør for E18 og vest for Glomma.

Ulvene ble sporet i felt av Statens naturoppsyn i helga. De går fortsatt sammen. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Ulvene ble sporet i felt av Statens naturoppsyn i helga. De går fortsatt sammen. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

– Det er for tidlig å si noe om hvorvidt de slår seg ned her eller vandrer til et annet område før de slår seg ned og markerer revir. At paret ble flyttet sammen kan redusere sannsynligheten for at de søker tilbake til Deisjøenreviret, men vi har ikke noen garanti for dette, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn flyttet 3. januar et ulvepar fra Deisjøen-reviret i Østerdalen til områdene vest for Glomma og sør for E18. Dyrene ble sluppet på Statskog sin eiendom i Våler kommune.

Les mer om oppdraget fra Klima- og miljødepartementet.

Les mer om flyttingen.

Må skjermes

Ulvene er merket med GPS-sendere og Miljødirektoratet følger nøye med på bevegelsene. De har vært en del i bevegelse etter at de ble sluppet, men har ikke krysset E18 eller Glomma. I helga ble ulvene sporet av SNO i felt. De to ulvene går fortsatt sammen.

Miljødirektoratet får stadig henvendelser fra blant annet hundeeiere og mediene med spørsmål om posisjonen til de to ulvene.

– For å unngå forstyrrelser har vi som generell praksis at vi ikke deler detaljerte opplysninger om hvor merkede ulver befinner seg i sanntid. Det er i tillegg et spesielt behov for å skjerme denne genetisk verdifulle hannen. Håpet er at paret får valper slik at den norske ulvestammen får tilført sårt tiltrengte gener utenfra, sier Hambro.

Ulv og hund

Ulv kan angripe hund og utgjør dermed en trussel for løse hunder. I områder hvor det kan forventes å treffe på ulv bør hundeeiere ta hensyn til dette.

– I store deler av ulvesonen er det alltid en risiko for at det ferdes ulv, og hundeeiere må være bevisste denne risikoen. Likt alle andre ulver i ulvesonen vil det ikke være tilgjengelig noe informasjon om hvor disse ulvene befinner seg fra dag til dag, sier Hambro.

I tiden framover kan publikum oppleve å se spor etter ulvene. Fra tidligere merkede ulver vet vi at det er vanlig at de beveger seg ganske nær bebyggelse og infrastruktur nattestid. Det kan også forekomme observasjoner av ulvene. Vi ber publikum unngå å følge sporene eller forstyrre ulvene på annet vis.

Meld gjerne observasjonene til Statens naturoppsyn.

Her kan du lese mer om ulvers forhold til menneskelig bosetting.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Ulvene ble sporet i felt av Statens naturoppsyn i helga. De går fortsatt sammen. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Ulvene ble sporet i felt av Statens naturoppsyn i helga. De går fortsatt sammen. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom