YS

Statsoppgjøret: 2000 YS-medlemmer kan bli tatt ut i streik

Del

YS Stat tar ut rundt 2000 medlemmer i streik hvis meklingen senere denne måneden ikke fører fram.

Pål Arnesen, leder YS Stat. Foto: Vetle Daler
Pål Arnesen, leder YS Stat. Foto: Vetle Daler

Onsdag sendte YS Stat såkalt områdevarsel til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Varselet er en oversikt over hvilke virksomheter som kan bli berørt ved en eventuell streik. YS Stat vil ta ut om lag 2000 medlemmer blant annet i departementene og underliggende etater som Kystverket, Tolletaten, Statens vegvesen, Kriminalomsorgen og Skatteetaten hvis meklingen ikke fører frem 26. mai.

Meklingen startet formelt 5. mai med et oppstartsmøte hos Riksmekleren, og så lenge meklingen pågår er det bare Riksmekleren som kan uttale seg om selve innholdet i meklingen. YS Stat-leder Pål N. Arnesen sier at han forventer en krevende meklingsinnspurt.
 Men med godt arbeid fra Riksmekleren satser vi på å unngå en konflikt, sier han.

YS Stats områdevarsel med oversikt over virksomheter der medlemmer kan bli tatt ut i streik:

Arbeids- og sosialdepartementet
Departementet
Arbeids- og velferdsetaten

Barne- og likestillingsdepartementet
Departementet

Finansdepartementet
Departementet
Tolletaten

Skatteetaten 


Forsvarsdepartementet
Departementet
Forsvarsbygg

Helse- og omsorgsdepartementet
Departementet
Folkehelseinstituttet

Justis- og beredskapsdepartementet
Departementet
Kriminalomsorgen

Politietaten
Domstolene
Statsadvokatembetene
Sivilforsvaret
Jordskifteretten

Klima- og miljødepartementet
Departementet
Meteorologisk institutt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Departementet
Statsbygg
Statsforvalterens fellestjenester

Kulturdepartementet
Departementet
Arkivverket / Statsarkivene

Kunnskapsdepartementet
Departementet
Norges Handelshøyskole Bergen
Høgskolen på Vestlandet Bergen
Universitetet i Bergen
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Landbruks- og matdepartementet
Departementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Departementet
Sjøfartsdirektoratet
Havforskningsinstituttet
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Fiskeridirektoratet

Olje- og energidepartementet
Departementet

Samferdselsdepartementet
Departementet
Vegdirektoratet / Statens Vegvesen
Kystverket / lostjenesten

Utenriksdepartementet
Departementet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Pål Arnesen, leder YS Stat. Foto: Vetle Daler
Pål Arnesen, leder YS Stat. Foto: Vetle Daler
Last ned bilde

Om YS

YS
YS
Lakkegata 23
0187 Oslo

http://www.ys.no

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, AVYO og Skolelederforbundet.

Følg pressemeldinger fra YS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra YS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra YS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom