Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2022: Ikke tiden for å kutte næringsrettede virkemidler

Del

I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslår regjeringen et betydelig kutt i Innovasjon Norge. I en tid der omstillingsbehovet i norsk næringsliv er økende, er behovet for et sterkt Innovasjon Norge større enn noensinne.

Foto: Tom Hansen / Innovasjon Norge
Foto: Tom Hansen / Innovasjon Norge

- OmstillingsbehoveNorge er stort og står derfor høyt på den politiske agendaen. Vi skal møte en klimakrise, demme opp for en aldersbølge og vi skal gå fra en olje- og gassdrevet økonomi til å bygge nye norske eksportnæringer. Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste instrument for å bygge nytt næringsliv og sikre norsk eksport, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.Dette er ikke tiden for å bygge ned virkemiddelapparatet som bidrar til å entreprenørskap, innovasjon, verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet. 

Behov for et sterkt Innovasjon Norge  

- Styret tar til etterretning at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 foreslår et betydelig kostnadskutt i Innovasjon Norge. I en tid der omstillingsbehovet i norsk næringsliv er økende, mener styret behovet for et sterkt Innovasjon Norge er større enn noensinne. Relevante virkemidler og tilstedeværelse i hele Norge, og i de viktigste markedene ute, er sentralt for næringslivets omstillingsevne, sier Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge, etter at styret tirsdag kveld hadde et ekstraordinært møte for å diskutere forslaget som ble lagt frem.  

Betydelig kutt 

I budsjettet er det foreslått en reduksjon av flere av virkemidlene til Innovasjon Norge. Blant annet en reduksjon på 90 millioner kroner til klyngeprogrammet, innovasjonspartnerskap og bioøkonomiordningen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt en reduksjon i bedriftsrettede ordninger rettet mot distriktene på 64 millioner kroner. I tillegg foreslås en reduksjon på miljøteknologiordningen med 50 millioner kroner. Ordningen er finansiert av Nærings – og fiskeridepartementet.   

tillegg legger regjeringen opp til at Innovasjon Norge må kutte kostnader for totalt 150 millioner kroner.  

- Vi er bekymret når regjeringen i forslag til statsbudsjett foreslår et betydelig kutt i Innovasjon Norges rammer. Vi bidrar allerede og skal fremover bidra til utviklingen av et stadig bedre og mer kostnadseffektive tjenester for bedrifter i hele landet. Kuttet kan ikke gjennomføres uten at det får betydning for leveransene til våre kunder, vår tilstedeværelse nasjonalt og internasjonalt og våre ansatte, sier Haugli.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Tom Hansen / Innovasjon Norge
Foto: Tom Hansen / Innovasjon Norge
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom