ECPAT Norge

Statsbudsjettet 2022 – et krisebudsjett for barns beskyttelse

Del

Denne uka kom Solberg-regjeringens forslag til Statsbudsjettet 2022. Det er svært positivt og på høy tid at det settes inn penger til opprettelsen av samiske barnehus. Samtidig mener vi at den tidligere regjeringens statsbudsjett er utilstrekkelig for å beskytte barn på internett, i hverdagen og i utlandet. ECPAT mener at det reviderte budsjettet derfor er nødt til å øremerke midler for å sørge for at barn har en trygg hverdag digitalt og fysisk. Det må rettes inn penger til effektive tiltak for å forebygge seksuell utnyttelse og overgrep av barn. Det må også sørges for at barneofre i utlandet som blir utsatt for seksuell utnyttelse begått av norske borgere får den beskyttelsen og behandlingen de har rett på.

Barns beskyttelse på internett 

Den 15. August lanserte regjeringen strategien for forebygging og bekjempelse av internettrelaterte overgrep av barn.I statsbudsjettet savner vi øremerkede midler for implementeringen av denne strategien, som blant annet skal styrke internasjonalt arbeid, samarbeid med privat sektor og frivillige organisasjoner. Mangel på finansiering, i kombinasjon med svak ordlyd i flere av tiltakene, som ‘legge til rette for’ og ‘vurdere’ vil kunne medføre at implementeringen blir svak. 

Midler for å holde barn trygge der de er 

Vi savner også et budsjett for å holde barn trygge der de er.Daglig kan man lese nyhetssaker om voksne i ansvarsposisjoner som har forgrepet seg på barn eller lastet ned og sett på seksuelt overgrepsmateriale av barn. Dette er personer som leger, lærere, politikere, dommere og ledere i idretten og andre fritidsaktiviteter. De misbruker et tillitsforhold og sin posisjon for å utnytte barn seksuelt. Dette er et alvorlig og omfattende problem i Norge i dag. VGs avsløringer av overgrep i idretten viser enalvorlig og systematisk svikt i det norske samfunnets kompetanse og evne til å forebygge disse alvorlige formene forkriminalitet og brudd på barns rettigheter. 

Alle kommuner bør derfor ha et øremerket budsjett for å hold barn trygge digitalt og fysisk i skoler, barnehager, kulturskoler, idretten og fritidsklubber. 

Beskytte barn i utlandet  

Norsk rettspraksis viser også klart at utallige nordmenn seksuelt utnytter barn i utlandet. Dette skjer over internett, men også ved at de reiser til destinasjoner der barn er sårbare.Norge har et ansvar for å beskytte og gi erstatning til disse ofrene.UD bør ha en tydelig satsing på barns beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse.Gjennom internasjonalt utviklingssamarbeid bør Norge arbeide for å forebygge seksuell utnyttelse av barn, styrke barns beskyttelse og bidra til etableringen av barnehus som gir tverrfaglig og barnesensitiv bistand og helhetlige tjenester til ofre i samarbeidsland, samt i destinasjonslandene til norske reisende overgripere.

I Nasjonalbudsjettettil UD fremgår detat Norge støtter arbeidet mot vold og overgrep mot barn gjennom FNs spesialrepresentant for bekjempelse av vold mot barn.

"Dette er pinlig, ettersom denne støtten opphørte for flere år siden, uten noen forklaring eller begrunnelse",

ECPAT Norges generalsekretær Ann-Kristin Vervik

Til den nye regjeringen 

Vi håper at den neste regjeringen vil gjeninnføre samarbeidet og støtten til Spesialrepresentantens kontor, frivillige organisasjoner og andre samarbeidsparter i sitt reviderte budsjett.Vi håper også at komiteene vil se viktigheten av disse tiltakene.Gjennom effektive tiltak og medfølgende ressurser kan vi sikre at barn er frie fra vold, overgrep og seksuell utnyttelse 

Nøkkelord

Kontakter

Om ECPAT Norge

ECPAT Norge
ECPAT Norge
C/O Sentralen, PB 183
0102 Oslo

41360767http://www.ecpatnorge.no

ECPAT er et internasjonalt nettverk av organisasjoner som arbeider mot seksuell utnyttelse av barn. Nettverket ble etablert i Thailand i 1990 og markerte sitt 30-årsjubileum i 2020. ECPAT Norge startet sitt viktige arbeid i 2015.

FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem. Dette er grunnlaget for ECPAT Norges arbeid. Barnekonvensjonen er et viktig skritt mot allmenn anerkjennelse av at også barn er selvstendige individer, med særskilte behov og rettigheter. Seksuell utnyttelse av barn et av de mest alvorlige bruddene på barns rettigheter.

I samarbeid med våre 122 søsterorganisasjoner i 104 land, arbeider ECPAT Norge for at seksuelle overgrep skal stoppes før de begås. For å klare dette må kunnskap om seksuell utnyttelse av barn økes, og overgripere må bli stilt til ansvar for sine handlinger.    

ECPAT er i dag den eneste organisasjonen i verden som dedikerer seg kun til kampen mot seksuell utnyttelse av barn. Det gjør arbeidet vårt desto viktigere.     

Vårt mål er en verden der barn lever fri for seksuell utnyttelse!

Følg pressemeldinger fra ECPAT Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ECPAT Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra ECPAT Norge

Ny rapport om seksuell utnyttelse og overgrep av barn på internett8.4.2021 10:25:00 CEST | Pressemelding

I 2019 startet ECPAT Norge å kartlegge norsk rettspraksis relatert til seksuell utnyttelse og overgrep av barn på nettet. Dette ga et viktig kunnskapsgrunnlag om ofrene og deres sårbarhet, om overgriperne og hvordan de opererer, og ikke minst hvordan norske domstoler håndhever norsk lov på dette området. Rapporten vurderer disse funnene i lys av internasjonale normer og standarder, samt utviklingen av nye relevante lover som fant sted høsten 2020.

Regjeringspartiene øker støtten til ECPATs arbeid for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn6.12.2019 13:43:36 CET | Pressemelding

Hvert eneste år utsettes millioner av barn for seksuell utnyttelse, og ofte befinner ofrene og overgriperne seg i forskjellige land. Nettet benyttes til deling av overgrepsbilder, seksuell trakassering, grooming og utpressing av barn til å møte overgriperne fysisk i Norge og i utlandet. For å bekjempe disse enorme utfordringene må barn og unge være bedre rustet til å beskytte seg selv og søke hjelp.