Caritas Norge

Statsbudsjettet 2019: Positivt for integrering

Del

Årets forslag til statsbudsjett gir positive signaler på integreringsfeltet for både asylsøkere i mottak og sårbare arbeidsinnvandrere med løs tilknytning til arbeidslivet.

Som sivilsamfunnsorganisasjon er Caritas opptatt av å skape møteplasser og veilede innvandrere inn mot aktivt medborgerskap og arbeid. Budsjettet gir videre rom for frivillige organisasjoner i asylmottak og holder fokus på humanitære tiltak for EØS-borgere, sier Per Wenneberg, leder for Caritas Norges innlandsavdeling.

Bra med økt tilskudd til humanitære tiltak for EØS-borgere

Caritas er svært positive til at tilskuddet til humanitære tiltak for sårbare EØS-borgere øker. Målgruppen er særlig sårbar, uten rett til offentlige ytelser, og i stor fare for å bli sosialt og økonomisk ekskludert. Fra 2019 forvaltes ordningen av Arbeids- og velferdsdirektoratet, noe som gir en pekepinn på at innsatser for økt arbeidsmarkedstilknytning blir stadig viktigere. Det vil gi en mer varig og bærekraftig situasjon for målgruppen.

 - Migranter som opplever permanent midlertidighet på arbeidsmarkedet koster det offentlige mye, dersom vi ikke forebygger. Økningen er i tråd med vårt fokus på kvalifisering og arbeid for innvandrere, uttaler Wenneberg.

Viktig med satsing på frivillig arbeid i asylmottak i 2019

Caritas Norge er glade for at regjeringen fortsetter å anerkjenne nødvendigheten av frivillige organisasjoner i integreringsarbeidet. Caritas Norge jobber med kurs og kvalifisering av innvandrere gjennom tilskuddet «integreringsprosjekt i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner». I statsbudsjettet er tilskuddet på om lag 11 millioner. Dette er en økning fra i fjor.

 -   Det at regjeringen fortsetter å satse på frivillig arbeid i den tidlige fasen av asylløpet bidrar til å fremme god hverdagsintegrering og kommer mange sårbare personer på asylmottak til gode, understreker Wenneberg.

Videreføring av forebyggende informasjonstiltak for au pairer

Caritas Norge er positive til en videreføring av informasjons- og veiledningstiltak for au pairer i budsjettforslaget for 2019. Caritas har fått støtte til au pair-senter fra august 2017.

-    Vi ser både et behov og en effekt av at vi er til stede med informasjon og veiledning. Fra oppstarten høsten 2017, har vi fått over 1 500 henvendelser fra au pairer og vertsfamilier. Senteret bidrar med å sikre rettssikkerhet, forebygge misbruk au pair-ordningen og å informere målgruppen om plikter og rettigheter, samt tilby gratis rettshjelp, sier Anne Nogva, leder for Au pair-senteret.

Økt fokus på bekjempelse av negativ sosial kontroll

Caritas anerkjenner at statsbudsjettet 2019 gir tydelige signaler om økt satsning på forebygging av negativ sosial kontroll.

 -   Det er positivt at forebygging av negativ sosial kontroll blir høyt prioritert av regjeringen, da dette er et alvorlig samfunnsproblem som fratar individer deres rettigheter og hemmer likestilling, sier  Per Wenneberg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Per Wenneberg, leder av Caritas Norges innenlandsavdeling. Foto: Erik Thallaug/Caritas Norge
Per Wenneberg, leder av Caritas Norges innenlandsavdeling. Foto: Erik Thallaug/Caritas Norge
Last ned bilde

Om Caritas Norge

Caritas Norge
Caritas Norge
Storgata 38
0182 Oslo

+47 23 33 43 60http://www.caritas.no

Globale utfordringer – lokale løsninger

Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon som arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norge ble opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktningehjelp. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse. Styret er Caritas Norges øverste organ og blir valgt av rådsmøtet, hvor alle menighetene i Den katolske kirken i Norge har stemmerett. Les mer om Caritas Norges organisering i Caritas Norges vedtekter.

Følg saker fra Caritas Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Caritas Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Caritas Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom