SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale HjelpefondSAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

STATSBUDSJETT 2022: MENNESKERETTIGHETSKRISEN MÅ PRIORITERES

Del

Statsbudsjettet legges fram i en tid preget av, ikke bare en klimakrise, men en menneskerettighetskrise. Autoritære krefter strammer grepet i mange land og menneskerettighetene svekkes og angripes fra mange kanter.

Vi er glade for den økte støtten til FNs høykommissær for menneskerettigheter. Det er på tide at menneskerettighetskrisen blir anerkjent og prioritert i likhet med klimakrisen, sier leder i SAIH, Hector Ulloa. - Men et skikkelig løft krever økt økonomisk og politisk støtte til samfunnsaktører i sør som hver dag kjemper på bakken.

SAIH er en norsk bistandsorganisasjon som i 60 år har jobbet for tilgangen til høyere utdanning og akademisk frihet internasjonalt. Tidligere i år laget SAIH en kampanje som dokumenterte brudd på studenters rettigheter globalt. Denne kampanjen fremheves i forslaget til budsjett som et eksempel på opplysningsarbeid finansiert av Norads infostøtte.


Vi er glade for at kampanjen vår om angrep på studenter blir omtalt. Nå forventer vi at regjeringen følger opp dette arbeidet og anerkjenner studentaktivister som menneskerettighetsforsvarere, sier Ulloa.

STYRK HØYERE UTDANNING GLOBALT

Koronapandemien har ført til et stort tilbakeslag for global utdanning, med alvorlige konsekvenser for tilgang til utdanning og læring. Dersom vi skal nå bærekraftsmålene er vi nødt til å ha en stor satsing på høyere utdanning og forskning. Norhed-programmet for høyere utdanning og forskning vil i perioden 2021 til 2026 få over en milliard kroner.

- For å realisere regjeringens ønske om å sikre kvinner og underrepresenterte grupper tilgang til høyere utdanning, er det viktig å øke støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner som har tett kontakt med disse gruppene, i tillegg til ordninger som Norhed og Norpart, sier Ulloa.


SAIH har over lang tid vært kritisk til kommersialiseringen av utdanning globalt. Utdanning skal være en rettighet og ikke en vare.

Norsk utdanningsbistand går fremdeles til kommersielle aktører, noe som bidrar til å forsterke ulikhetene. Vi forventer at en ny AP-ledet regjering vil fase ut denne typen bistand, sier Ulloa.

STYRKING AV RETTEN TIL TILGANG TIL SEKSUALUNDERVISNING

Den globale anti gender-bevegelsen har de siste årene angrepet retten til helhetlig seksualundervisning. UNESCO har utviklet globale verktøy for helhetlig seksualitetsundervisning i skolen som er et viktig ledd i arbeidet for å sikre retten til seksualundervisning.

Når motstanden er stor mot grunnleggende rettigheter er det viktig å øke støtten både til sivilsamfunnsorganisasjoner og UNESCO, slik at unge mennesker får kunnskap om rettigheter knyttet til egen kropp og seksuell helse, sier Ulloa.


Kontakt 
Hector Ulloa - Leder SAIH - 412 98 837
Hilde Sofie Pettersen - Pressekontakt - 473 70 190

Nøkkelord

Lenker

Om SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
Mariboes gate 8
0183 Oslo

21 06 34 70http://www.saih.no

SAIH jobber for at alle unge skal ha tilgang til god utdanning, slik at de kan bidra til en mer rettferdig verden, og for akademisk frihet internasjonalt. Vi støtter over 30 organisasjoner i 7 land i Latin-Amerika, Sørlige Afrika og Asia, som jobber med høyere utdanning og opplæring av unge. SAIH jobber også med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt, for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt.

Følg pressemeldinger fra SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.