Samferdselsdepartementet

Statlig ordning for tilrettelagt transport: 284 millioner kroner fordelt for 2020

Del

- Det er positivt at tog, busser, ferjer andre transportmidler blir stadig bedre tilrettelagt for brukere med nedsatt bevegelsesevne. Likevel er det ikke slik at alle rullestolbrukere, blinde eller svaksynte kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Vi må sikre slike brukere et offentlig transporttilbud, slik at de har mulighet til å delta i samfunnet. Alle skal med, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har fordelt midler til den utvidede ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) i 2020. Formålet er å sikre brukere med særskilte behov flere TT-reiser enn de ellers ville fått gjennom de fylkeskommunale ordningene. Sammen med fylkeskommunenes TT-tilbud er målet å sikre disse brukerne et reisetilbud på til sammen 200 enkeltreiser per år.

Ordningen sikrer utvalgte brukere 200 reiser i året, og er et tillegg til TT-ordninger og kollektivtransporttilbudene som fylkeskommunene og Oslo kommune har ansvaret for.

Til sammen er 284 millioner kroner tildelt til i alt 9 fylkeskommuner for 2020, og fordelingen er slik:

Fylkeskommuner

Tildeles for 2020 (kr)

Agder (Aust-Agder)

13 341 000

Innlandet

54 000 000

Nordland

22 600 000

Møre og Romsdal

8 001 486

Troms og Finnmark (Troms)

18 100 000

Troms og Finnmark (Finnmark)

9 276 740

Trøndelag

22 600 000

Vestfold og Telemark

22 286 994

Vestland (Hordaland)

66 111 500

Vestland (Sogn og Fjordane)

24 712 000

Viken (Jevnaker, Lunner, Svelvik)

 2 600 000

Viken (Østfold)

20 600 000


Om TT-ordningen
Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et særskilt transporttilbud for personer som på grunn av nedsatt bevegelsesevne ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Den inngår som del av det lokale kollektivtransporttilbudet som fylkeskommunene og Oslo kommune har ansvaret for.

Den utvidede TT-ordningen er en statlig toppfinansieringsordning for å sikre utvalgte brukere 200 reiser i året. Staten startet med tildelinger til denne ordningen 1. juli 2016.

Ved utgangen av 2019 viste fylkeskommunenes rapporter at det var om lag 11 600 brukere omfattet av den utvidede TT-ordningen, mens det var om lag 105 000 TT-brukere totalt (2018).

Samferdselsdepartementet sendte 12. desember i fjor brev med invitasjon til de daværende 13 fylkeskommunene som er med i ordningen, til å søke om midler til videreføring i 2020. Alle de inviterte fylkeskommunene har søkt om midler. I tråd med dette er ordningen videreført i de samme geografiske områdene som var omfattet ved utgangen av 2019.

For flere opplysninger – se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

En milliard til flyruter over hele landet29.5.2020 12:10:43 CESTPressemelding

– Fly er viktig for næringslivet og for folk i et langstrakt land som Norge. Mange er avhengig av å fly for å komme seg til sykehus eller andre viktige avtaler, og det har derfor vært viktig for regjeringen å sikre et grunntilbud av flyruter i den situasjonen vi har vært i de siste månedene. Det er usikkert hvor lenge denne situasjonen vil vare i tid. Derfor tar regjeringen nå høyde for at vi i tiden framover skal kjøpe flyruter over hele landet, og foreslår å øke bevilgningen til kjøp av innenlandske flyruter med minst 1 milliard kroner. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foreslår ytterlegare 1 milliard kroner til togselskapa for å sikre rutetilbod29.5.2020 12:09:39 CESTPressemelding

- Sjølv om talet på reisande framleis er mykje lågare enn før koronautbrotet, har togselskapa byrja å køyre eit normalt rutetilbod rundt dei store byene. Dette gjer at toga kan køyre med tilstrekkeleg avstand mellom passasjerane, i tråd med tilrådingane om smittevern. Færre reisande betyr inntektstap for togselskapa. No trappar vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Dette gjer det naudsynt å løyve ytterlegare 1 milliard kroner til togoperatørane for å sikre eit tilstrekkeleg togtilbod, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foreslår ytterligere 35 millioner kroner til ferjesambandene på riksveinettet29.5.2020 12:08:18 CESTPressemelding

- Ferjesambandene er viktige for å få hverdagen til å gå i hop for folk og næringsliv. Koronapandemien har ikke overraskende ført til nedgang i trafikk og dermed i billettinntektene. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. For å unngå reduksjon i rutetilbudet i løpet dette året foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 35 millioner kroner til statlig kjøp av tjenester på riksveinettet i 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom