Statens vegvesen

Statens vegvesen vurderer å anmelda farleg hærverk

Del

Skilt om påboden køyreretning og sving forbode vert snudde. Og folk bryt sperringar og går inn på anleggsområde.

Statens vegvesen vurderer å anmelda at nokon snur på trafikkskilt og går inn på sperra anleggsområde i Gravensteinsgata i Sogndal sentrum. Foto: Statens vegvesen
Statens vegvesen vurderer å anmelda at nokon snur på trafikkskilt og går inn på sperra anleggsområde i Gravensteinsgata i Sogndal sentrum. Foto: Statens vegvesen

– Dette er ikkje berre ulovleg, men også direkte farleg, seier byggeleiar Jørn Kristian Engebø om det Statens vegvesen no opplever på riksveg 5 Gravensteinsgata i Sogndal sentrum.

Spesielt i helgene

Det er spesielt i helgene at Statens vegvesen opplever hærverk på det store arbeidet som vert gjort på ei 600 meter lang vegstrekning.

Det er ein grunn til at skilta er sett opp slik dei er, og det er for at me skal få ei forsvarleg og  heilskapleg trafikkavvikling i anleggsperioden, understrekar Engebø.

- Statens vegvesen har sperra av ein god del av anleggsområda fysisk, men kan ikkje stenga av alt. Det skuldast at me mellom anna har varetransport. No må me kanskje stenga av meir enn me alt har gjort. Gåande må uansett respektera skilt og sperringar, og ikkje ta seg inn på anleggsområde. Det er uforsvarleg, det me ser.

Vurderer å anmelda

Statens vegvesen opplever og at skilt med påskriften "fortau stengt" vert fjerna. I tillegg skjer det at byggjerde blir fjerna (funne igjen på andre sida av sentrum) og øydelagde.

Statens vegvesen har alt teke kontakt med høgskulen og vidaregåande, slik at skuleleiinga og lærarar understreker alvoret overfor studentar og elevar.

- Me veit ikkje kven som står bak, men må berre på det sterkaste oppmoda om at dette tek slutt umiddelbart. Viss ikkje vil me vurdera å anmelda tilhøva, seier Engebø.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Statens vegvesen vurderer å anmelda at nokon snur på trafikkskilt og går inn på sperra anleggsområde i Gravensteinsgata i Sogndal sentrum. Foto: Statens vegvesen
Statens vegvesen vurderer å anmelda at nokon snur på trafikkskilt og går inn på sperra anleggsområde i Gravensteinsgata i Sogndal sentrum. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom