Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen skal vurdere fleire sider av ny veg mellom Egersund og E39

Del

Statens vegvesen har fått i oppgåve å utgreie ein tilknytingsveg mellom Egersund og ny E39. No skal vegvesenet òg utgreie mellom anna standardar av vegane, sjå om det er behov for gang- og sykkelveg og vurdere kostnadar og ei analyse av konsekvensane av to ulike alternative innkortingar av den eksisterande vegen.

– Den klare forventninga mi er at utgreiinga skal vere klar innan neste sommar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
– Den klare forventninga mi er at utgreiinga skal vere klar innan neste sommar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

– Når ny E39 kjem forbi Egersund, treng byen ein god veg fram til den nye motorvegen. Vi har allereie bedt Statens vegvesen om å utgreie dei to alternative innkortingane av dagens veg som vil sørge for ein kortare veg til ny E39 enn i dag. Vi ser no behovet for å be Statens vegvesen sjå nærare på fleire sider av vegen. Da får vi eit solid grunnlag før vi tek den endelege vurderinga, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Statens vegvesen vil no jobbe vidare med ei breiare utgreiing av vegen.

– Den klare forventninga mi er at utgreiinga skal vere klar innan neste sommar, seier Hareide.

Nøkkelord

Bilder

– Den klare forventninga mi er at utgreiinga skal vere klar innan neste sommar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
– Den klare forventninga mi er at utgreiinga skal vere klar innan neste sommar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren om bord i første tog til Sverige etter pandemien: – Bruk kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser18.10.2021 16:27:35 CEST | Pressemelding

– Endelig kan folk ta toget til Sverige igjen! Det er veldig positivt at de reisende nå har klimavennlig kollektivtilbud til og fra utlandet. Tog, buss og annen kollektivtransport bidrar til å redusere klimagassutslipp, samtidig som fremkommeligheten og trafikksikkerheten på veiene blir bedre. Jeg vil derfor oppfordre alle som har mulighet til å kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

85 milliardar kroner til betre infrastruktur og grønare framtid12.10.2021 10:07:46 CEST | Pressemelding

– Samferdsel bind land og folk saman. Vi bygger veg og bane og utbetrar farvatn i eit høgt tempo. Det bidrar til å skape arbeidsplassar i heile landet. Det er viktig no som Noreg er på veg ut av koronakrisa. Med satsinga neste år sørger vi for oppstart av nye prosjekt, samstundes som vi tar vare på det vi har. Ei sterk satsing på utvikling av dei største byane våre er god, grøn politikk, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det norske nullvekstmålet og byvekstavtalene på OECDs liste over 10 anbefalte klimatiltak9.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

OECD har nå valgt ut 10 eksempler fra ulike land på gode virkemidler for å få ned utslipp. Nullvekstmålet og byvekstavtalene trekkes fram fra Norge. – Dette en gledelig anerkjennelse av det gode arbeidet som er gjort i norsk transport- og miljøpolitikk i byene. Dette er en fjær i hatten til Norge og viser at vi er på rett vei mot målet om gode og mer bærekraftige byområder, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vil ikke oppheve krav om helseattest for eldre sjåfører5.10.2021 06:05:00 CEST | Pressemelding

– Det skal være trygt å ferdes i trafikken. Krav om obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett er trygge sjåfører. Anmodningen fra Stortinget om å oppheve dette fra 1. august, var ikke mulig å møte fordi viktige faglige vurderinger manglet. Nå har jeg fått disse, og for meg er saken klar: Jeg fjerner ikke kravet om obligatorisk helseattest, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom