Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen skal se nærmere på bruksfordelene for elbiler i byområder

Del

– Kollektivtransporten er i en krevende omstillingsperiode etter pandemien, og vi må se nærmere på ulike virkemidler som kan få flere til å velge kollektivtransport. Fordelene ved bruk av elbiler i byene kan ha bidratt til at flere velger bilen i dag, og vi ber derfor nå Statens vegvesen om å vurdere bruksfordelene for elbiler i og i nærheten av byområdene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

En arbeidsgruppe koordinert av Statens vegvesen har foreslått tiltak for å få flere til å reise kollektivt. Arbeidsgruppa foreslår virkemidler som styrker og utvikler kollektivtilbudet, og virkemidler som bedrer kollektivtransportens konkurransekraft sammenlignet med privatbilen. Arbeidsgruppa mener at et aktuelt virkemiddel er å redusere fordelene med bruk av elbil i og i nærheten av byområder – særlig i bomringer, i kollektivfelt og for parkering i byer.

– Elbiler gir oss grønnere transport, men de har også en klar konkurranseflate mot kollektivtransporten i byområdene. Vi må gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, sykle og gå. Derfor skal vi se nærmere på ulike virkemidler som kan bidra til dette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementets ber nå Statens vegvesen om en konkret vurdering av anbefalingene arbeidsgruppa kom med knyttet til bruksfordeler for elbiler i byområdene. Tidligere har Statens vegvesen fått et oppdrag om å vurdere tilgang til kollektivfelt, og etaten er nå bedt om å også vurdere bompengebetaling og parkering for elbiler.

Oppdragsbrev til Statens vegvesen, 5. mai 2022 (pdf)

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Gjør endringer i førerkortveilederen, men beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år20.5.2022 11:45:00 CEST | Pressemelding

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom