Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen skal jobbe vidare med tidleg involvering av entreprenør i to prosjekt

Del

Statens vegvesen skal jobbe vidare med å sjå på korleis dei kan involvere entreprenørar tidleg i to vegprosjekt: E39 Hordfast og E6 Fauske – Mørsvikbotn. Målet er å kutte kostnadar og optimalisere prosjekta.

- Målet er å finne mest mogleg effektive løysingar for gjennomføring av vegprosjekt som kan bidra til å redusere utbyggingskostnadane, auke nytta og korte ned byggetida, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Målet er å finne mest mogleg effektive løysingar for gjennomføring av vegprosjekt som kan bidra til å redusere utbyggingskostnadane, auke nytta og korte ned byggetida, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

- Vi ønskjer å få mest mogleg ut av fellesskapets pengar. Nye Veier har involvert entreprenørar tidleg i sine utbyggingsprosessar, med stor suksess. Vi vil gje Statens vegvesen same moglegheit. Etter at Statens vegvesen har gått gjennom sine prosjekt, har vi no bestemt at dei skal få jobbe vidare med to av prosjekta, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I dag er det slik at Statens vegvesen ikkje kan involvere ein entreprenør til å bygge eit vegprosjekt før prosjektet er godkjend av Stortinget. Stortinget si handsaming skjer dessutan fyrst etter at reguleringsplanlegginga er ferdig og siste eksterne kvalitetssikring (KS2) er gjennomført. Dagens modell gir dermed ikkje Statens vegvesen opning for å involvere entreprenørar på eit tidleg tidspunkt i planlegginga, slik Nye Veier kan gjere.

Samferdselsdepartementet ber no Statens vegvesen om å forberede arbeid med tidleg involvering for prosjekta E39 Hordfast (Stord – Os) og E6 Fauske – Mørsvikbotn. Det betyr mellom anna at det vil vere mogleg å involvere entreprenørar på eit tidleg tidspunkt i planlegginga eller i arbeidet med å optimalisere løysingar innanfor gjeldande planar.

- Målet er å finne mest mogleg effektive løysingar for gjennomføring av vegprosjekt som kan bidra til å redusere utbyggingskostnadane, auke nytta og korte ned byggetida. Vi skal dokumentere kva for innsparingar vi oppnår. På den måten kan vi hauste erfaringar og velje den beste løysinga for framtida, seier samferdselsministeren.

Nøkkelord

Bilder

- Målet er å finne mest mogleg effektive løysingar for gjennomføring av vegprosjekt som kan bidra til å redusere utbyggingskostnadane, auke nytta og korte ned byggetida, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Målet er å finne mest mogleg effektive løysingar for gjennomføring av vegprosjekt som kan bidra til å redusere utbyggingskostnadane, auke nytta og korte ned byggetida, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Byvekstavtale for Osloområdet signert i dag – Staten bidrar med over 16,5 milliarder27.11.2020 15:23:58 CETPressemelding

– Byvekstavtalen vi signerte i dag vil bidra til bedre reisehverdager for svært mange i Osloområdet, med gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange. Staten vil bidra med over 16,5 milliarder kroner inn i avtalen, blant annet over 8 milliarder kroner til Fornebubanen. Gjennom gjensidige forpliktelser får vi nå en ambisiøs transport- og miljøsatsing, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye Veier bygger ut E6 Kvænangsfjellet – utbyggingsavtale er signert26.11.2020 07:00:00 CETPressemelding

- E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms er dårlig og stenges ofte om vinteren. Det fører til lange omkjøringer gjennom Finland. Nå kommer det endelig ny vei. Vi har signert veiutbyggingsavtale med Nye Veier AS, som betyr at målene for prosjektet og kostnadsrammene er bestemt. God infrastruktur er vesentlig for utviklingen av nordområdene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom