Statens vegvesen

Statens vegvesen setter nye miljøkrav til brøyting i Vest-Finnmark

Del

Mer miljøvennlig brøyting er ett av kravene når Statens vegvesen lyser ut ny femårskontrakt for drift av riksvegene i Vest-Finnmark.

Vegdriften i Vest-Finnmark er krevende. Her fra brøyting på E69 i Nordkapp.
Vegdriften i Vest-Finnmark er krevende. Her fra brøyting på E69 i Nordkapp.

Med totalt 546 kilometer er dette en av de største riksvegkontraktene i Norge. Strekninger som E69 til Nordkapp og E6 over Sennalandet er også blant landets mest værutsatte strekninger.

Bedre brøyteprofiler

Statens vegvesen bidrar til det grønne skiftet ved å stimulere til lavere CO2-utslipp.

– Det som gir størst klimagevinst er å redusere antall kjørte kilometer og timeverk på tyngre utstyr. Det mener vi er mulig, uten at det går ut over standarden på drift av vegnettet, sier seksjonssjef Torvald Tretteskog i Statens vegvesen.

Det planlegges å ta i bruk maskiner som kan flytte ut brøytekanter for å oppnå en bedre profil som vil hindre fokksnø å legge seg på vegbanen. Dermed kan antall brøytekilometer reduseres. Samtidig blir regulariteten på fjellovergangene bedre, med færre kolonnekjøringer og mindre stengt veg.

Belønner snødeponi

Statens vegvesen vil også belønne entreprenører som har smarte løsninger for snødeponi i Hammerfest, for eksempel i form av konteiner for snøtining. Formålet er å få kontroll på smeltevannet og eventuelt sile ut forurensning.

Den nye kontrakten setter også krav til lavere utslipp på lastebiler og maskiner i form av krav til nyeste teknologi for motorer. Entreprenøren vil få ekstra kompensasjon for bruk av hel-elektriske kjøretøy og maskiner ved tilleggsarbeider. Det er også satt begrensninger for tomgangskjøring.

Alle bedrifter som vil ha oppdrag for Statens vegvesen må være miljøsertifisert, og alle må rapportere om CO2-utslipp. Målet er at utslipp fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030.

Stor og lang kontrakt

Oppstart av den nye kontrakten er 1. september, og kontrakten gjelder i fem år, fram til høsten 2026. Dersom partene er enige, er det mulig å forlenge kontrakten med opptil tre år. I tillegg har Statens vegvesen opsjon på ett år utover dette, slik at den totale lengden på kontrakten kan bli inntil ni år.

Kontrakten omfatter E6, E69, riksveg 92 og riksveg 94 i Porsanger, Nordkapp, Kautokeino, Karasjok, Hammerfest og Alta kommuner. Av totalen på 546 kilometer, er 14 kilometer gang- og sykkelveg.

Fristen for å levere inn tilbud er 15.april.

Se kunngjøringen av konkurransen i Doffin.

Fakta om Statens vegvesens kontraktstrategi

  • All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører, på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
  • Fram til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020 var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksvegkontraktene hadde oppstart 1. september 2020.
  • I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksvegene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder.
  • For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
  • De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveger. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av veg reduseres fra dagens 350 til om lag 100.
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier.
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Vegdriften i Vest-Finnmark er krevende. Her fra brøyting på E69 i Nordkapp.
Vegdriften i Vest-Finnmark er krevende. Her fra brøyting på E69 i Nordkapp.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom