Statens vegvesen

Statens vegvesen gjer E39 i Stord og Tysvær endå tryggare

Del

Statens vegvesen betrar no trafikktryggleiken på to strekningar: Førland - Ådland på Stord i Vestland, og Liland - Våg i Tysvær i Rogaland.

Frå strekninga Førland - Ådland i Stord kommune. Foto: Statens vegvesen
Frå strekninga Førland - Ådland i Stord kommune. Foto: Statens vegvesen

Til saman er strekningane på 8,2 kilometer.

Tre firma ville ha jobben

Det var tre firma som leverte tilbod på arbeidet som er eit trafikksikkerhets-prosjekt (TS).

– Etter at vi hadde kontrollrekna, var var det Veisikring AS som fekk oppdraget for 8.379.870 kroner, seier byggeleiar Einar Hauge i Statens vegvesen.

Dette skal gjerast

Gjennomsnittleg døgntrafikk i kontraktsområdet varierer, og er på det høgaste 5800 køyretøy. Det er dette som vert kalla årsdøgntrafikk (ÅDT).

Hovuddelen av oppgåva er å fjerna 4537 meter med gammalt rekkverk på trestolar og erstatta dette med nytt rekkverk på stålstolpar. I tillegg skal det setjast opp rekkverk på stader der det ikkje er i dag.

Totalt blir det sett opp 8300 meter nytt rekkverk.

Det vil òg bli rydda og planert i sideterreng. Dette både for å gi betre sikt, og for å fjerna eller sikra objekt som kan gi bråstans ved eventuell utforkøyring. Dette er typisk store steinar, stubbar, tre og djupe bekkeløp.

Arbeida vil starta i løpet av denne månaden og skal vera ferdige til 30. november.

Både dirigering og lys vil bli brukt for å styra trafikken medan arbeida pågår.

Nullvisjon for drepne og hardt skadde i trafikken

Statens vegvesen har forståing for at vegarbeid skaper utfordringar for trafikantane, men då er det viktig å understreka at det er nettopp dei vi gjer jobben for.

– Vår nullvisjon for drepne og hardt skadde er målet, og ulykkestala så langt i år viser at det er nødvendig å halda trykk på trafikktryggleiksarbeid, avsluttar byggeleiar Einar Hauge i Statens vegvesen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Frå strekninga Førland - Ådland i Stord kommune. Foto: Statens vegvesen
Frå strekninga Førland - Ådland i Stord kommune. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Frå strekninga Førland - Ådland i Stord kommune. Foto: Statens vegvesen
Frå strekninga Førland - Ådland i Stord kommune. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Frå strekninga Førland - Ådland i Stord kommune. Foto: Statens vegvesen
Frå strekninga Førland - Ådland i Stord kommune. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Frå strekninga Førland - Ådland i Stord kommune. Foto: Statens vegvesen
Frå strekninga Førland - Ådland i Stord kommune. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Frå strekninga Liland - Våg i Tysvær. Foto: Statens vegvesen
Frå strekninga Liland - Våg i Tysvær. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Frå strekninga Liland - Våg i Tysvær. Foto: Statens vegvesen
Frå strekninga Liland - Våg i Tysvær. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom