Statens vegvesen

Starter sikringsarbeider av fjellskjæringer langs rv. 22 ved Gan

Del

Fra og med onsdag 23. november til og med tirsdag 29. november gjennomfører Statens vegvesen sikringsarbeider av fjellskjæringer langs rv. 22 ved Gan i Lillestrøm kommune.

På kartet er det angitt de to plassene det skal arbeides på. Kart: Statens vegvesen.
På kartet er det angitt de to plassene det skal arbeides på. Kart: Statens vegvesen.

Arbeidene er et trafikksikkerhetstiltak for å forhindre skred, utglidning av blokker og nedfall av steiner.

Kolonnekjøring med manuell dirigering

– Arbeidene vil pågå på dagtid mellom kl. 07:00 og kl. 20:00. Det vil være manuell dirigering med kolonnekjøring i store deler av denne arbeidsperioden. På kveldstid etter kl. 20:00 vil veien vil være åpent som normalt, sier byggeleder Mohamed Al-Amin Mazumder i Statens vegvesen.

Det vil pågå arbeider på to ulike plasser i løpet av arbeidsperioden. Onsdag starter arbeidene med en kort fjellskjæring som vil ta noen få dager å fullføre. Torsdag starter arbeidene med en lengre skjæring/skråning som vil ta cirka en uke å fullføre.

Trygge rammer for arbeidere og trafikanter

– Det er for å sikre oss mot at det skjer ulykker mens vi rydder vegetasjon og sikrer fjellet at vi velger å stenge kjørefeltet helt. Arbeidene pågår på dagtid og med kolonnekjæring fordi det gir tryggest rammer for både arbeidere og trafikanter, understreker Mohamed Al-Amin Mazumder.

Prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022»

Prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022» omfatter sikring av fjellskjæringer og fjellskråninger langs riks- og europaveier i Oslo og sørlige Viken. Det er til sammen syv steder som skal sikres, der hver og en av dem har sine respektive geologiske forhold og fjellsikringsbehov, samt ulikt trafikkmønster, fartsgrense og trafikkmengde.

Tiltakene har som mål å forhindre skred, utglidning av blokker og nedfall av steiner som kan utgjøre en fare for trafikken.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

På kartet er det angitt de to plassene det skal arbeides på. Kart: Statens vegvesen.
På kartet er det angitt de to plassene det skal arbeides på. Kart: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Onsdag starter arbeidet med den korte fjellskjæringen. Foto: Statens vegvesen.
Onsdag starter arbeidet med den korte fjellskjæringen. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Torsdag starter arbeidet med den lengre skjæringen/skråningen. Foto: Statens vegvesen.
Torsdag starter arbeidet med den lengre skjæringen/skråningen. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Fra befaring og forundersøkelse. Foto: Statens vegvesen.
Fra befaring og forundersøkelse. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Fra befaring og forundersøkelse. Foto: Statens vegvesen.
Fra befaring og forundersøkelse. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Fra befaring og forundersøkelse. Foto: Statens vegvesen.
Fra befaring og forundersøkelse. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Fra befaring og forundersøkelse. Foto: Statens vegvesen.
Fra befaring og forundersøkelse. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.