Statens vegvesen

Starter grunnboringer i mai. Vil bygge E6 i Sørfold så raskt og effektivt som mulig.

Del

Statens vegvesen har nå startet jobben med å realisere ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold nord for Fauske. For å bygge vegen raskt og optimalisere prosjektet har Samferdselsdepartementet besluttet at prosjektet skal forberedes for bygging med tidlig involvering av entreprenør.

Etter erfaringer fra suksessprosjektet E6 Helgeland vil tidlig
involvering av entreprenør vurderes brukt på E6 Megården-Mørsvikbotn og E39 Stord-OS. Stortinget tar endelig beslutning for kontraktsform og gjennomføringsmodell.I praksis betyr tidlig involvering at entreprenørene kan foreslå andre løsninger for bygging, trasevalg og materialvalg dersom dette gir kortere byggetid, bedre økonomi eller bedre samfunnsnytte.

 - For å gi entreprenørene best mulig kunnskapsgrunnlag starer vi grunnboringer og andre undersøkelser på strekningen Megården – Sommerset allerede nå i mai, sier prosjektleder, Knut Sjursheim.

 Prosjektet er tredelt

Parsell 1, Megården-Sommerset vurderes bygget med mulighet for optimalisering gjennom tidlig involvering. På denne strekningen vurderes det alternativ trasse med en kort og en lengre tunell via Nordfjorden som vil gjøre vegen nesten fem kilometer kortere enn alternativet som ligger i dagens reguleringsplan.

Parsell 2, Brua over Leirfjorden vil bli bygget etter vedtatt reguleringsplan. Her åpnes det ikke for tidlig involvering eller endringer.

Parsell 3, Tverrdalen-Mørsvikbotn vurderes bygget med mulighet for optimalisering av løsninger gjennom tidlig involvering. 

(Se vedlagte kart)

Kan kreve ny reguleringsplan

Dersom Stortinget beslutter å bruke tidlig involvering kan de beste løsningene komme utenfor vedtatt reguleringsplan. Statens vegvesen varsler derfor at det startes planarbeid for å holde fremdriften i prosjektet slik at ny veg kan bygges så raskt og effektivt som mulig.

I løpet av mai måned vil de som berøres av planarbeidet motta et brev med mer informasjon om det planlagte arbeidet som må gjøres.

Kontakter

Bilder

E6 Megården-Mørsvikbotn: Parsell P1, P2 og P3 + Alternativ trase (Alt1) som skal utredes. Her vil det bli varslet planarbeid.
E6 Megården-Mørsvikbotn: Parsell P1, P2 og P3 + Alternativ trase (Alt1) som skal utredes. Her vil det bli varslet planarbeid.
Last ned bilde
E6 Megården-Mørsvikbotn: De tre parsellene i dagens reguleringsplan.
E6 Megården-Mørsvikbotn: De tre parsellene i dagens reguleringsplan.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom