KS

Står klare med 70 veiprosjekter

Del

KS og NHO ber regjeringen prioritere vedlikehold av fylkesveier i budsjettet for 2021. Det er viktig både for å styrke næringslivet og trygge arbeidsplasser.

- Fylkesveiene trenger sårt midler til vedlikehold. De utgjør hoveddelen av veinettet vårt, og er avgjørende viktig for både næringslivet, transportsektoren, og alle private som reiser, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

- Vi trenger fylkesveiene for trygg transport av fisk og andre eksportvarer. De er også viktige for vekst i kollektivtransporten. Å oppgradere fylkesveiene vil gi samfunnsøkonomiske gevinster, sier administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Ole Erik Almlid.

Norsk økonomi har bremset opp etter korona-nedstengningen, og flere støtteordninger er vedtatt i Stortinget for å redde norske arbeidsplasser. Nå legger KS (Kommunesektorens organisasjon), i samarbeid med alle landets fylkeskommuner, frem en liste over vedlikeholdsprosjekter på fylkesveier som kan gjennomføres raskt og gi rask sysselsetting.

KS og NHO er helt enige: Regjeringen og Stortinget må legge ekstra penger på bordet til vedlikehold av fylkesveiene i neste års statsbudsjett. Forfallet er beregnet til opp mot 80 milliarder kroner. Det dreier seg om dårlige grunnforhold, veiskuldre som smuldrer opp, farlige rekkverk, rasfare og mye til.

- Forutsetningen for at disse prosjektene kan komme i gang på nyåret er at Stortinget øker fylkeskommunenes inntekter med 500 millioner kroner. Selv om 500 millioner er lite sammenliknet med det kartlagte etterslepet på opp mot 80 milliarder kroner, vil økningen bidra til å utbedre flere viktige veistrekninger og broer landet rundt, sier Gram. 

- Dette er vinn-vinn. Prosjektene kan settes raskt i gang, og dermed bidra til å holde hjulene i gang og trygge arbeidsplasser over hele landet. Politikerne har vært flinke til å bevilge penger til riksveiene, slik at etterslepet på vedlikehold der er stanset og redusert.Situasjonen for fylkesvegene, som utgjør hele 44.000 kilometer vegnett, er derimot langt mer krevende. Her er vedlikeholdsetterslepet enormt, og fylkene klarer ikke å løse dette uten ekstra bevilgninger, sier Gram i KS.

Fakta: Det er beregnet et forfall på opp mot 80 milliarder kroner på fylkesveinettet. I tillegg er det beregnet forfall opp mot 50 milliarder på riksveiene, og at det vil koste opp mot 70 milliarder å utbedre alle kjente raspunkt på riks- og fylkesveinettet i kategoriene «høy» og «middels» fare.

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør Ole Erik Almlid. Foto: NHO
Administrerende direktør Ole Erik Almlid. Foto: NHO
Last ned bilde
Styreleder i KS Bjørn Arild Gram. Foto: KS
Styreleder i KS Bjørn Arild Gram. Foto: KS
Last ned bilde

Dokumenter

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom