Standard Norge

Standardisering skal gi bedre førstehjelpsopplæring i arbeidslivet

Del
På oppdrag for Helsedirektoratet har Standard Norge standardisert hva ansatte bør kunne etter å ha fått opplæring i førstehjelp, og hvordan grunnleggende førstehjelpsopplæring i arbeidslivet bør foregå.
– Bedre opplæring i førstehjelp i arbeidslivet vil kunne bidra til å redde flere liv og redusere antall og omfang av skader, sier Steinar Olsen, avdelingsdirektør for akuttmedisin, beredskap og samfunnssikkerhet i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet
– Bedre opplæring i førstehjelp i arbeidslivet vil kunne bidra til å redde flere liv og redusere antall og omfang av skader, sier Steinar Olsen, avdelingsdirektør for akuttmedisin, beredskap og samfunnssikkerhet i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

– Førstehjelp kan redde liv, og god opplæring er viktig. Ved å følge spesifikasjonen for standardisert førstehjelpsopplæring med tilhørende bransjevise veiledere kan arbeidsgivere være trygge på at de ansatte får god opplæring i førstehjelp, sier avdelingsdirektør for akuttmedisin, beredskap og samfunnssikkerhet i Helsedirektoratet, Steinar Olsen.

Lovverket krever at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte skal ha tilstrekkelige kunnskaper om førstehjelp, ut fra de risikofaktorene som foreligger på arbeidsplassen. Spesifikasjonen for standardisert førstehjelp i arbeidslivet og de tilhørende bransjevise veilederne supplerer lovverket.

– Arbeidsgivere skal kunne bruke spesifikasjonen for standardisert førstehjelpopplæring i arbeidslivet og tilhørende bransjevise veiledere som støtte, når de planlegger opplæring eller bestiller førstehjelpskurs fra kurstilbydere, sier Olsen.

Bredt samarbeid

Spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring i arbeidslivet er utarbeidet av en komité satt sammen av medlemmer fra industri, næringsliv, myndigheter, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. ​Arbeidet ble ledet av Standard Norge.

– Vi er stolte av å bidra til tryggere arbeidsplasser gjennom dette oppdraget. Spesifikasjonene supplerer lovverket og bidrar til bedre førstehjelpskunnskap i arbeidslivet, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

– Vi har god erfaring med Standard Norges metode for utvikling av veiledere for ulike bransjer. Etter at de utviklet bransjevise smittevernveiledere under pandemien, ønsket vi å bruke tilsvarende metodikk for førstehjelpsopplæring i samarbeid med bransjene selv, sier Olsen.

Sammen redder vi liv

Standardisering for førstehjelp i arbeidslivet er en satsing innenfor den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv

Et av målene for dugnaden er en kompetent og beredt befolkning. Arbeidet med å standardisere innholdet i førstehjelpsopplæring i arbeidslivet er et viktig tiltak, og treffer en stor del av den voksne befolkningen som er i arbeidslivet.

– Førstehjelpskunnskap og -ferdigheter er ferskvare og må repeteres og øves. Bedre opplæring i førstehjelp i arbeidslivet vil kunne bidra til å redde flere liv og redusere antall og omfang av skader. Førstehjelp er en del av befolkningens helsekompetanse og vår felles helseberedskap fremover, sier Olsen.

Bransjevise veiledere

Norsk Spesifikasjon for førstehjelp i arbeidslivet definerer hva som er grunnleggende førstehjelpskompetanse i arbeidslivet uavhengig av bransje.

I tillegg er det utviklet egne bransjevise veiledere for bygg og anlegg, transportbransjen, industrien, landbruket og for havbruk​snæringen.

Risiko for skader varierer fra bransje til bransje, og skadetypene varierer. Det må arbeidsgiver og kurstilbydere ta hensyn til når de planlegger førstehjelpsopplæring. Veilederne gir informasjon om hvilke skader som er vanligst i de ulike bransjene, og gjør det dermed enklere for arbeidsgivere å tilpasse opplæringen.

Målet med de bransjevise veilederne er å sikre minimumskompetanse. Det er flere næringer og sektorer som har høyere krav til opplæring i førstehjelp gjennom lov og forskrift.

Last ned dokumentene

Alle dokumentene kan lastes ned gratis fra Standard Norges nettside, standard.no/foerstehjelp.

Frokostmøte

Tirsdag 28. mars inviterer Helsedirektoratet og Standard Norge til frokostseminar om Norsk Spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring i arbeidslivet og tilhørende bransjevise veiledere.

De som har deltatt i arbeidet

Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening, Fagrådet sammen redder vi liv, Fagrådet for akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest, Helsedirektoratet, Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin, Nasjonal Kompetansetjeneste for traumatologi, Norsk arbeidsmedisinsk forening, Norsk Folkehjelp, Norsk Førstehjelpsråd, Norsk Resuscitasjonsråd, Norges Røde Kors, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Skanska Norge AS, Veidekke ASA, Norges Lastebileier Forbund, NHO Transport, NHO Logistikk og Transport, Dynea AS, Elkem AS, Glencore nikkelverk AS, Skogbrukets HMS-utvalg og HMS-utvalget for havbruk i Sjømat Norge

Nøkkelord

Kontakter

Ingvil Teige Stiegler
Digital redaktør i Standard Norge
its@standard.no/ 97170088

Astrid Bjerkås
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet
Avdeling kommunikasjon
astrid.marie.bjerkas@helsedir.no 94246055

Bilder

– Bedre opplæring i førstehjelp i arbeidslivet vil kunne bidra til å redde flere liv og redusere antall og omfang av skader, sier Steinar Olsen, avdelingsdirektør for akuttmedisin, beredskap og samfunnssikkerhet i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet
– Bedre opplæring i førstehjelp i arbeidslivet vil kunne bidra til å redde flere liv og redusere antall og omfang av skader, sier Steinar Olsen, avdelingsdirektør for akuttmedisin, beredskap og samfunnssikkerhet i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet
Last ned bilde
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Foto: Standard Norge
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Foto: Standard Norge
Last ned bilde

Om Standard Norge

Standard Norge
Standard Norge
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 4 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg pressemeldinger fra Standard Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom