Mattilsynet

Spre bevissthet, stopp resistens. Krafttak mot den «langsomme pandemien»

Del

Verdens helseorganisasjon WHO, FNs mat og landbruksorganisasjon FAO og verdens dyrehelseorganisasjon OIE markerer hvert år den årlige antibiotika-resistensuken, eller World Antimicrobial Awareness Week. I år er uken fra 18. til 24. november, og har mottoet «Spread Awareness, Stop Resistance».

I Norge er det lite bruk av antibiotika hos landdyr (Illustrasjonsfoto: Algirma Ganbold, Unsplash).
I Norge er det lite bruk av antibiotika hos landdyr (Illustrasjonsfoto: Algirma Ganbold, Unsplash).

Det siste halvannet året med Korona har lært oss mye om hvordan en akutt trussel mot folkehelsa påvirker livene våre. Antibiotika-resistente bakterier utgjør en mer langsom trussel. Antibiotika-resistens beskrives som en langsomt voksende pandemi som er enda mer alvorlig og langvarig enn Covid-19. Dersom antibiotika ikke lenger virker mot bakterier som truer folks helse, vil infeksjoner som er vanlige i dag, kunne ta livet av mange millioner mennesker på verdensbasis. Allerede i 2018 viste en studie fra det europeiske smitteverninstituttet ECDC at antibiotika-resistens er årsaken til 33 000 dødsfall årlig bare i Europa.

Selv om den største trusselen fra antibiotika-resistente bakterier er mot folkehelsen og mennesker, brukes også antibiotika på landdyr. Og resistente bakterier i dyr kan spres til mennesker. Derfor markerer også Mattilsynet denne uken. Heldigvis er situasjonen for norske landdyr svært god. Det viser den årlige NORM-VET rapporten som utarbeides av Veterinærinstituttet på oppdrag for Mattilsynet. Da NORM-Vet ble presentert i september, sa Mattilsynets administrerende direktør Ingunn Midtun Godal dette:

–Antibiotika-resistente bakterier er en av de alvorligste truslene menneskeheten står ovenfor i tiden fremover, og det er svært viktig for oss at vi har god oversikt over forekomsten av antibiotika-resistens her i Norge. NORM-VET rapporten er et viktig bidrag i Mattilsynets arbeid med å dokumentere utviklingen av resistens og evaluere effekten av tiltak. Heldigvis viser rapporten at vi fremdeles har en fordelaktig status her hjemme. Skal vi lykkes i å opprettholde dette, trenger vi fortsatt godt samarbeid på tvers av samfunnet. God dyrehelse, strengt smittevern på gårdene, høy bevissthet om rett bruk av antibiotika til dyr hos bønder og veterinærer, og god kjøkkenhygiene i de 1000 hjem er alle viktige tiltak som bidrar i riktig retning.

Bilder

I Norge er det lite bruk av antibiotika hos landdyr (Illustrasjonsfoto: Algirma Ganbold, Unsplash).
I Norge er det lite bruk av antibiotika hos landdyr (Illustrasjonsfoto: Algirma Ganbold, Unsplash).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom