Sporbarheten til sjømatprodukter - Merking av fiskekasser

Del

Sentrale aktører i sjømatnæringen har kommet fram til at logistikk- og driftskostnader i dag utgjør opptil 15 % av salgsverdien for sjømat. Bruk av standardiserte merkings- og sporbarhetsordninger kan redusere driftskostnadene og tiden og ressursene som kreves for å oppfylle juridiske forpliktelser, redusere driftskostnadene og samtidig møte økende krav fra kunder og forbrukere, inkludert krav til bærekraft.

Illustrasjonsfoto: Standard Norge (innholdet på merkingen kan avvike fra kravene i standarden)
Illustrasjonsfoto: Standard Norge (innholdet på merkingen kan avvike fra kravene i standarden)

Det har nylig kommet en ny standard for krav til merking av distribusjonskasser og -paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter. Dette er en felles europeisk standard med tittelen NS-EN 17099 Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter.

Bygger på norsk kompetanse og erfaring

Den nye standarden bygger på den nasjonale norske standarden NS 9405 Krav til etiketter for merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fiske og fiskevarer, og vil erstatte denne. Norsk kompetanse og norske interessenter har derfor vært sterkt involvert i arbeidet med NS-EN 17099, og det europeiske standardiseringsprosjektet har vært ledet av Norge.

Økt effektivitet, bedre sporbarhet og bærekraftig utvikling

Standarden spesifiserer minimumskravene for merking av distribusjonsenheter og -paller i handel med fiske- og havbruksprodukter i Europa. Om man følger disse kravene kan informasjon om fangstdato, pakkedato, opprinnelse og annen informasjon om fisken leses av alle i hele verdikjeden. Dette legger til rette for høyere leveringskvalitet, økt effektivitet, bedre sporbarhet, forbedret matsikkerhet og samtidig som krav i nasjonale forskrifter og EU-forskrifter overholdes. Kort sagt vil standarden hjelpe industrien til å møte de stadig økende kravene fra kunder og forbrukere om økt sporbarhet og bærekraftig utvikling. Bedre sporbarhet vil igjen også gjøre det vanskeligere å handle med ulovlige, urapporterte og uregulerte fiske- og havbruksprodukter.

Å bruke standarden vil hjelpe fiskeri- og havbruksnæringen til å sikre en raskere, mer effektiv og kostnadsbesparende forsyningskjede for ferske og frosne fiske- og havbruksprodukter fra fangst til de er hos forbrukeren.

Frokostmøtemøte

Standard Norge inviterer til lansering av den den nye standarden på et frokostmøte torsdag 15. oktober. Der kan du få høre mer om innholdet i standarden, fra representanter som har deltatt i arbeidet med standarden og/eller bruker den. 

Se www.standard.no for mer informasjon om program og påmelding til dette gratis frokostmøtet.

Nøkkelord

Kontakter

Einar Morten Lassesen
Kommunikasjonsrådgiver
Standard Norge

Mobil 410 17 199
eml@standard.no

Bilder

Illustrasjonsfoto: Standard Norge (innholdet på merkingen kan avvike fra kravene i standarden)
Illustrasjonsfoto: Standard Norge (innholdet på merkingen kan avvike fra kravene i standarden)
Last ned bilde

Om Standard Norge

Standard Norge
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Følg saker fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom