Spiller hasard med verdens største fiskebestand med skattebetalerne sine penger

Del

Vindkraftprosjektet Havsul I skal behandles etter stortingets vedtak av 19. juni, og skal ikke gis forlenget frist for idriftsettelse utover 2021. Havsul I er verken «offshore» eller «havvind», og må derfor behandles som et vindkraftanlegg på land.

Dette kommer fram i en juridisk gjennomgang som Motvind Nordvest har fått utarbeidet og sendt til Olje- og energidepartementet i forbindelse med at NVE har gitt utbygger utsatt frist med å starte anleggsarbeidet.

Konsesjon for Havsul I er gitt i 2008 etter energiloven og skal dermed behandles som vindkraft på land. Havenergiloven trådte først i kraft 1.juli 2010.

- Utbygger later som Havsul I er «offshore» eller «havvind», noe det ikke er. Mye tyder på at de har fått NVE og øvrig forvaltning til å akseptere dette. Havsul I er ikke «offshore» og ikke «havvind», sier John I. Myklebust, leder av Motvind Nordvest.

Fellesskapet betaler
Havsul I AS har opplyst at Havsul I-prosjektet får utnytte oljeskatteregimet. Det vil si at om Havsul I AS ikke kommer i skatteposisjon, så vil 78 % av investeringene bli betalt av staten, med andre ord deg og meg, til utbygger (Havsul I AS), som skal eies 100% av kanadiske Enbridge.

- Med en kostnad på rundt 10 milliarder kroner vil det bety rundt 8 milliarder som skal betales av fellesskapet, med andre ord det norske folk. Eller, 8 tusen millioner kroner i subsidier for å spille hazard med en fiskebestand av global betydning, sier tidligere fiskeskipper Knut Arne Høyvik, nå fiskerirådgiver i Motvind Nordvest.

Hvor mye Havsul-prosjektet vil få fra Enova og Nox-fondet vet vi ikke, men utbygginga av vind-industri prosjektet til havs, Hywind Tampen, er subsidiert og betales av det norske folk med hele 90 % av investeringskostnaden.

Føre-var-prinsippet

Mørekysten og fiskebankene er kjent som et av verdens største matfat. Her gyter viktige fiskeslag som torsk, sei og hyse - og Norsk Vårgytende (NVG) sild, en av verdens største fiskebestander.  

Konsekvensutredninger på fisk og gyteområder er i svært liten grad gjennomført. Det foreligger ingen konsekvensutredning i det hele tatt, knyttet til gytevandring og gytefelt for sild og øvrige arter. Vår kunnskap om fisk og gyteprosesser er svært mangelfull.

Da må Føre-var-prinsippet gjelde. "Nødvendigheten av handling på grunnlag av mindre enn full vitenskapelig sikkerhet for miljø-ødeleggelser av potensiell irreversibel natur."

- Hensynet til forsvarlig og bærekraftig forvaltning og reproduksjon av våre viktigste fiskebestander må derfor veie tyngre enn hensynet til subsidiert og sekundær vindkraftproduksjon, sier adm. dir. i Havfiskeflåtens interesseorganisasjon Fiskebåt, Audun Maråk.

Advokat Anders Svinø hos Judicia har på vegne av Motvind Nordvest tilskrevet Regjeringen ved Olje- og energidepartementet og Stortinget. Vårt brev er vedlagt.

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktperson (er):
Navn: Knut Arne Høyvik, fiskerirådgiver Motvind Nordvest
Tlf.: 905 92348
E-post: knut@tussa.com
Navn: Anders Svinø, advokat og juridisk rådgiver, Judicia
Tlf.: 952 31831
E-post: anders@judicia.no
Navn: John I. Myklebust, styreleder Motvind Nordvest
Tlf.: 939 25838
E-post: motvind.nordvest@gmail.com

Bilder

Dokumenter

Om Motvind Nordvest

Motvind Nordvest
Geileplassen 15
6060 Hareide

Havsul I er bunnfaste vindturbiner i skjærgården på Møre, planlagt i gyteområdet for flere fiskebestander, av disse en av verdens største fiskebestander, Norsk Vårgytende (NVG) sild.

Motvind Nordvest er en politisk uavhengig organisasjon som jobbar mot etablering av vindturbiner i nordvest. Dette fordi det er rasering av norsk natur med ingen dokumentert klimaeffekt.

Følg saker fra Motvind Nordvest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Nordvest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Nordvest

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom