Akan

Spill-pris til Akan kompetansesenter

Del

Akan kompetansesenter vant pris for arbeidet med spillproblematikk i arbeidslivet. Arbeidet blir sett på som banebrytende og internasjonalt ledende på fagområdet. Tall fra Universitetet i Bergen viser at 122 000 har et problematisk forhold til spill i Norge, mens minst 34 000 personer har diagnosen pengespillavhengig.

- Vi er utrolig stolte og glade. Vårt strategiske, langsiktige og systematiske arbeid med spillproblematikk blir lagt merke til også utenfor Norges grenser, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

Prisen ble delt ut Tampere i Finland på den 12. nordiske konferansen som SNSUS arrangerer om spill og spillproblematikk. Tittel på konferansen var “Nordic interfaces – gambling and gaming from research to practise”. Det var Akans to rådgivere Ine Weum og Jarle Wangen som både glade og overrasket mottok prisen.

Berører mange

Tall fra Universitetet i Bergen viser at 122 000 har et problematisk forhold til spill i Norge, mens minst 34 000 personer har diagnosen pengespillavhengig.

- Disse tallene er bestefallstenkning. Tallene er trolig høyere, fordi det er så mye skam knyttet til spillavhengighet. Mange møter moralsk fordømmelse. I kjølvannet av spilleavhengighet er det også ødelagte familier, ødelagte liv, ødelagt økonomi og selvmordstanker. Det rammer familier, barn, og arbeidsgiver, sier Jarle Wangen. Han har jobbet med spillproblematikk og avhengighet siden tidlig på 2000-tallet.

- Vår oppgave er å holde oss faglig oppdatert, følge med på trender og tendenser og å utvikle verktøy tilpasset målgruppen. På den måten bidrar vi målrettet med det vi kan for å støtte opp om et trygt og inkluderende arbeidsliv, og ikke minst verne den sårbare part, sier han. 

Kontinuerlig utvikling

Siden den spede start har Akan jobbet systematisk med tematikken; forskning, utvikling av verktøyet Jegspiller.no hvor du kan teste din egen spilladferd, brosjyremateriell,
e-læringskurs, kurs og undervisningsmateriell og utallige bedriftsbesøk - alt i samarbeid med andre viktige aktører.

- Ting tar tid men tid må til. Det handler om god nettverksbygging nettopp over tid. Relasjonelt arbeid og samarbeid i fagfeltet, samt en god rolleforståelse og synliggjøring, har fungert som en bro mellom arbeidslivet, politikere, forskning og både det frivillige, det offentlige og det private hjelpeapparat, sier Ine Weum som sammen med Jarle Wangen mottok prisen i Finland.

- Vi må våge å være lydhøre, uredde og rause bokstavelig talt, i det vi gjør innenfor et svært interessant tema med mange ulike interesser. Spillbransjen er stor og mektig og mange aktører har store økonomiske interesser, avslutter hun.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Akan

Akan
Akan
PB 96, Sentrum
0101 Oslo

22 40 28 00http://akan.no/

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. Virksomheten finansieres av staten ved Helsedirektoratet, LO, NHO, samt egne kursinntekter. Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, nå NHO) og LO stiftet AKAN i 1963. AKAN var den gang initialord for ‘Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani’. Staten kom med på eiersiden året etter.

Besøksadresse: Dronningensgate 13, Oslo

Følg saker fra Akan

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akan på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Akan

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom