Innovasjon Norge

Søstrene Kjevik DA i Aust-Agder vinner pris for sitt arbeid

Del

Søstrene Kjevik DA hjelper mennesker som har falt utenfor samfunnet og har bygd opp en allsidig bedrift som tilbyr Inn på Tunet-tjenester, gårdsferieuker og gårdsutsalg. I dag blir bedriften på Østre Tveite gård hedret med Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Aust-Agder.

Søstrene Kjevik DA hjelper mennesker som har falt utenfor samfunnet. Foto: Nathalie Mithander
Søstrene Kjevik DA hjelper mennesker som har falt utenfor samfunnet. Foto: Nathalie Mithander

Østre Tveite gård er en arena for mestring, læring, utvikling og trivsel. Gården er godkjent Inn på tunet-gård og er Aust-Agders 4 H-gård og driver landbruksproduksjon. Søstrene Kjevik DA drives av søstrene Caroline og Terese Kjevik og ble etablert i 2010 med eggproduksjon som hoved produksjon. Fra 2014 har bedriften blitt utvidet med mange tilbud, som Inn på tunet, gårdsferieuker og gårdsbutikk.

En flott annerkjennelse
- Vi tar imot de som trenger litt ekstra oppfølging, ofte grunnet sosial angst, og gir de rom for å jobbe på tross av dette. Her er små forhold, tett oppfølging, hjelp til sosiale utfordringer, sier Terese og Caroline Kjevik, eierne i bedriften.

-Bedriftsutviklingsprisen er en flott anerkjennelse for vår bedrift og betyr mye for oss i den fasen vi er i nå, der vi ønsker å vokse i markedet, sier Terese og Caroline Kjevik.

Samfunnsansvar utover det normale
-Søstrene Kjevik driver et lønnsomt foretak og har på en utmerket måte utviklet gården og driften med tilleggsnæring. Den sosiale dimensjonen er ekstra vektlagt og bedriften tar et samfunnsansvar utover det normale. De gjør en forskjell for mange mennesker, tilbyr arbeidsplass og oppfølging til mennesker med ulike utfordringer, sier direktør Sveinung Hovstad i Innovasjon Norge.

Bedriften har tilbud til ulike målgrupper, per nå er Inn på Tunet aktivitetene knyttet til alternativ skoledag for elever, arbeidstrening for personer og for støttekontaktgrupper. Bedriften arrangerer også gårdsferieuker og åpen gård hvor barnehager, skoler, 4H klubber, institusjoner og aktivitetssenter kan besøke gården.

- Juryen har tatt inn over seg og vektlagt Regionplan Agder 2030 sine gjennomgående perspektiver. En region med særlige utfordringer knyttet til utenforskap og arbeidshelse. Juryens oppfatning er at Søstrene Kjevik er et mønsterforetak i forhold til å bedre de sosiale levekår på Agder, avslutter Hovstad i Innovasjon Norge

Fakta om bedriftsutviklingsprisen i landbruket:

  • Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.  
  • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.  
  • Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.  
  • De fylkesvise vinnerne deltar så i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.  
  • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020. 

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktperson vinner :
Caroline Kjevik
tlf. 900-94907

Kontaktperson Innovasjon Norge:
Lilly Berland
tlf. 911-97141

Bilder

Søstrene Kjevik DA hjelper mennesker som har falt utenfor samfunnet. Foto: Nathalie Mithander
Søstrene Kjevik DA hjelper mennesker som har falt utenfor samfunnet. Foto: Nathalie Mithander
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom