Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Søndre Land får bedre oversikt over skredfare

Del

Søndre Land kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at boligbygg eller fritidsboliger ligger innenfor 100-års faresonen for skred og seks bygg ligger innenfor 1000-års faresonen.

Søndre Land kommune. Foto: NGI
Søndre Land kommune. Foto: NGI

Kartleggingen tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Støa, Fluberg, Brua-Sagsvea, Odnes, Vikerkampen, Flatlia, Bjørlia, Søndre Slette og Søfferud.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Søndre Land kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap sier regionsjef Toril Hofshagen.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

Grunnlaget for faresonekartene i Søndre Land kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Lenke til rapporten: http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2019/eksternrapport2019_43.pdf

Lenke til faresonekart:
https://temakart.nve.no/link/?p=474bc4f2-9b56-e371-b14a-975ea2538627

 

Kontakter

Toril Hofshagen, regionsjef
telefon: 2295 9680

Kristin Hasle Haslestad, Senioringeniør
telefon: 2295 9685

Bilder

Søndre Land kommune. Foto: NGI
Søndre Land kommune. Foto: NGI
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom