Norges idrettsforbund

Sonderingsutvalget OL/PL har fremlagt sitt arbeid for NIFs ledermøte

Del

Idrettsstyret nedsatte i 2021 et utvalg som skal utrede hvorvidt det er reell vilje, og i så fall på hvilke premisser, i norsk idrett til å arrangere De olympiske og paralympiske leker i Norge innen 10-20 år.

Sonderingsutvalgets leder, Mina Gerhardsen, la frem sitt arbeid for NIFs ledermøte i Tromsø. Foto: Pernille Ingebrigtsen, Norges idrettsforbund
Sonderingsutvalgets leder, Mina Gerhardsen, la frem sitt arbeid for NIFs ledermøte i Tromsø. Foto: Pernille Ingebrigtsen, Norges idrettsforbund

– Basert på de tilbakemeldingene vi har fått er det en positiv holdning til et nytt OL og Paralympics i Norge, men ikke for enhver pris og ikke uten vilkår, sier Mina Gerhardsen, leder av sonderingsutvalget som la frem utvalgets arbeid for NIFs ledermøte i Tromsø i dag.

– Jeg vil takke utvalget for et grundig og godt arbeid. Utvalget har i dag presentert en første løypemelding til Ledermøtet her i Tromsø. Sonderingen i idretten er midt i en prosess hvor vi ønsker enda flere tilbakemeldinger fra særforbund og idrettskretser i tiden som kommer. Idrettsstyret har vedtatt en oppfølgingsplan basert på utvalgets anbefalinger. Dette arbeidet fortsetter her på Ledermøtet i Tromsø og med videre bred involveringsprosess frem til NIFs ledersamling i november, sier Idrettspresident Berit Kjøll.

Nye retningslinjer for fremtidige OL/PL arrangører
Siden forrige diskusjon om olympiske og paralympiske leker i Norge, har det skjedd store endringer i IOCs tilnærming til fremtidige OL og PL-prosesser. Vektlegging av dialog, ny geografisk fleksibilitet, krav om gjenbruk, og bortfall av minimumskrav til publikumskapasitet på arenaene, gjør premissene annerledes enn tidligere.

– Tilbakemeldingene utvalget har fått fra idretten er at Norge som verdens mestvinnende vinterolympiske nasjon fra tid til annen bør arrangere vinter-OL og Paralympics. Det er også en gjennomgående tilbakemelding at Norge har mye på plass for å kunne påta seg et fremtidig arrangøransvar, som gode idrettsanlegg, arrangørkompetanse, dugnadsånd og et idrettsinteressert publikum, sier Gerhardsen.

Ikke uten vilkår
Tilbakemeldingene tilsier at flere premisser må være på plass dersom Norge skal påta seg et arrangøransvar.

I utvalgets rapport fremkommer det at dersom Norge skal påta seg et fremtidig arrangøransvar, må dette komme hele norsk idrett til gode. Videre må et slikt arrangement bygge på norsk idretts grunnverdier og det må utarbeides ambisiøse målsetninger knyttet til gjenbruk, bærekraft, klima og etterbruk. Det må også bli et OL som er kostnadseffektivt og som styrker og utvikler frivilligheten.

– Et fremtidig norsk OL og Paralympics skal tydelig og kraftfullt synliggjøre norsk idretts grunnleggende verdier overfor den internasjonale idrettsbevegelsen, sier Gerhardsen.

Oppfølging av utvalgets arbeid og videre prosess

Idrettsstyret ønsker å sikre en bredest mulig involvering av idrettsorganisasjonen i det videre arbeidet. Idrettsstyret har derfor vedtatt en oppfølgingsplan for å følge opp utvalgets anbefalinger.

– Det er behov for ytterligere avklaringer om hvilke premisser som skal ligge til grunn dersom vi en gang i fremtiden skal påta oss et arrangøransvar for et OL/PL i Norge. Det skal innhentes mer informasjon og kunnskap om IOCs nye tilnærming til olympiske og paralympiske arrangementskonsepter og tildelingspremisser. Det skal også avklares nærmere hvilke overordnede økonomiske forutsetninger og som vil ligge til grunn for et eventuelt fremtidig OL og Paralympics på norsk jord, avslutter idrettspresident, Berit Kjøll.

Les Sonderingsutvalgets rapport «Olympiske og paralympiske leker i Norge?» her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sonderingsutvalgets leder, Mina Gerhardsen, la frem sitt arbeid for NIFs ledermøte i Tromsø. Foto: Pernille Ingebrigtsen, Norges idrettsforbund
Sonderingsutvalgets leder, Mina Gerhardsen, la frem sitt arbeid for NIFs ledermøte i Tromsø. Foto: Pernille Ingebrigtsen, Norges idrettsforbund
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom