Virke

Sommerhandelen i Innlandet økte med tre prosent

Del

Handelen omsatte for 7,5 milliarder kroner i Innlandet juli og august i fjor. Ringsaker og Hamar trekker opp snittet.

Totalt sett var sommerhandelen i Innlandet den fjerde høyeste av alle fylkene i landet. Det viser en ny rapport utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Virke.

Butikkomsetningen i juli og august i fjor utgjorde 18,6 prosent av årsomsetningen i butikkhandelen i Innlandet. I 25 av fylkets 46 kommuner utgjorde handelen i sommermånedene mer enn en femtedel av omsetningen.

Stor vekst i de fem største handelskommunene

Omsetningen i de fem største handelskommunene Ringsaker, Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Elverum økte i 2021 med 4,6 prosent til 18,9 milliarder kroner.

Totalt sett sto butikkene her for 46,6 prosent av butikkomsetningen i Innlandet i fjor. I de 41 øvrige kommunene omsatte butikkene for 21,6 milliarder, seks prosent mer enn i 2020.

– Innlandet har en rekke turistattraksjoner som gjør at varehandelen gjør det svært bra. Det er også svært mange hytter. Det blir kanskje ikke like høy omsetning i fylket i år, men historisk sett blir den likevel høy, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Mange drar på hytta

I nasjonalparkkommunen Lom, med blant annet Jotunheimen Nasjonalpark og Galdhøpiggen, bidro mange turister til at omsetningen i juli og august i fjor utgjorde 28,8 av årsomsetningen.

I Engerdal, med dobbelt så mange hytter som boliger, bidro hyttebeboerne til at sommeromsetningen i fjor sto for 27,3 prosent av årsomsetningen.

Lavere sommerhandel i år

Etter 15 prosent vekst på landsbasis i sommerhandelen fra 2019-2021, konkluderer rapporten fra Kvarud Analyse at det er vanskelig å se for seg vekst i år.

Anslaget er en omsetning på 91,8 milliarder kroner, fem prosent mindre enn i fjor. Bakgrunnen er at situasjonen ved inngangen til sommeren 2022 er usikker på grunn av nye utfordringer som kraftig prisøkning på strøm, bensin og økende boligrente, krigen i Ukraina og problemer i passproduksjonen.

– Mange ferierte i Norge i fjor. Det gjorde Sørlandet til vinner av fjorårets sommerhandel, sammen med Nord-Norge. Det er i sør og i nord det knytter seg mest spenning til årets sommerhandel. Det er usikkert om mange av oss ferierer hjemme, om det kommer turister og ikke minst hvordan sommerværet blir. Det blir spennende å se, sier Hammerstad i Virke.

Detaljert info om butikkhandelen i Innlandet i 2021:

BUTIKKHANDELEN I INNLANDET 2021

Butikkhandel med

Butikkomsetning. Mill. kr ekskl. mva.

Endring i prosent

Butikkomsetning per innbygger (kroner ekskl. mva.)

Endring i prosent

Mat og drikke

18 086

1,0

48 802

1,2

Bredt vareutvalg

1 524

6,2

4 112

6,4

Klær

1 637

10,4

4 417

10,7

Sportsutstyr

1 455

11,8

3 925

12,0

Apotekvarer

2 048

6,2

5 526

6,4

Jern-, farge – og byggevarer

3 623

13,1

9 776

13,3

Elektronikk og hvitevarer

1 850

1,5

4 991

1,7

Møbler

1 436

3,9

3 875

4,1

Drivstoff til motorvogner

5 251

10,9

14 169

11,1

Øvrige varer

3 675

10,6

9 918

10,9

Butikkhandel i alt

40 585

5,4

109 511

5,6

Tallene er utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Hovedorganisasjonen Virke.

Bilder

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.