Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Solkraftmarkedet i Norge doblet seg fra 2018 til 2019

Del

I løpet av 2019 ble det installert over 51 MW med solceller i Norge. Dette er mer enn dobbelt så mye som året før, da det ble installert 23,5 MW. Samlet sett var det installert om lag 120 MW med solceller i Norge ved utgangen av 2019. Over 100 MW er tilknyttet strømnettet.

foto: Erik Due, NVE
foto: Erik Due, NVE

Tallene fra 2019 viser at om lag 60 prosent av solcellekapasiteten ble installert på nærings- og industribygg, og 35 prosent ble installert hos private husholdninger. Totalt sett ser vi med dette at solcellekapasiteten i Norge har åttedoblet seg siden utgangen av 2015.

- Om vi bare ser på solcellekapasiteten som er knyttet til strømnettet i Norge er den nå mer enn 30 ganger så stor som i utgangen av 2015. I løpet av fire år har den økt fra rundt 3 MW til over 100 MW. Veldig enkelt regnet betyr dette at midt på dagen, en klar sommerdag, kan solcellene i Norge dekke strømforbruket til 100 000 boliger, sier avdelingsingeniør i NVE, Jarand Hole.

Kunnskap om kraftproduksjon

NVE skal ha et godt kunnskapsgrunnlag om kraftsystemet og kraftproduksjon i Norge, og vi jobber spesielt med å heve kvaliteten på dataene som omhandler solkraft. Som en del av dette arbeidet har vi i år vært med på å samle inn tall fra det norske solkraftmarkedet i 2019. Dette har vi gjort i samarbeid med Solenergiklyngen.

- Solcelleanlegg installeres spredd på tusenvis av tak rundt om i landet, dette fører med seg både fordeler og utfordringer. NVE ønsker å ha så god oversikt over denne ressursen som mulig, slik at vi kan legge til rette for å utnytte fordelene, og løse utfordringene på en best mulig måte, sier Hole.

Tallene er hentet inn gjennom en markedsundersøkelse utført av Multiconsult på oppdrag fra Solenergiklyngen og NVE. For mer detaljert underlag fra markedsundersøkelsen, kontakt Jarand Hole på jho@nve.no.

Mer informasjon om solkraft kan finnes på NVEs nettsider:

https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/solkraft/

Kontakter

Jarand Hole, avdelingsingeniør
mobil: 417 55 723

Bilder

foto: Erik Due, NVE
foto: Erik Due, NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom