SINTEF

Sol- og vindkraft skal forsyne veier i hele Europa med strøm

Del
Men før det kan skje, skal forskere i SINTEF utvikle et verktøy for å finne den beste plasseringen av fornybar kraftproduksjon, energilagring og lading av elbiler langs veiene.
Før vi kan fase ut fossilbilene, må det bygges ny infrastruktur for kraftproduksjon, lagring og lading langs veiene. Foto: Ilja Hendel
Før vi kan fase ut fossilbilene, må det bygges ny infrastruktur for kraftproduksjon, lagring og lading langs veiene. Foto: Ilja Hendel

For at elkjøretøy skal bli et reelt alternativ på lange strekninger, samtidig som vi faser ut fossil produksjon av elektrisk kraft, vil det være nyttig å etablere fornybar kraftproduksjon langs veiene. Desentralisert produksjon av sol- og vindkraft kan forsyne både bygninger og kjøretøy med strøm. Sammen med teknologi for lagring og distribusjon av energi, kan kraftverkene inngå i såkalte energihuber (energy hubs).

Veiene legger i tillegg beslag på store arealer som med fordel kan utnyttes til kraftproduksjon. Det gir bedre arealutnyttelse og reduserer energikostnadene for veieierne samtidig som behovet for å bygge infrastruktur for kraftdistribusjon begrenses.

Utvikler kartbasert verktøy

Forskere i SINTEF deltar nå i et europeisk prosjekt hvor målet er å utvikle et verktøy for å finne de beste plasseringene for energihubene. Verktøyet skal være et kartverktøy basert på GIS (geografisk informasjonssystem).

Første skritt på veien blir å kartlegge reglene som gjelder i ulike land: Hvem eier veien, og hvem eier energien man produserer der? Hvem kan selge energien og eventuelt flytte den ut av landet?

-Slike spørsmål må avklares før kartverktøyet kan tas i bruk. Vi vet ikke akkurat når det blir, men når verktøyet er ferdig utviklet, vil det kunne tas i bruk av alle veieiere i hele Europa og hjelpe dem til å finne lønnsomme og miljøvennlige løsninger forteller forsker Hrefna Run Vignisdottir, som leder prosjektet i SINTEF.

For å sikre at energien kan brukes der den produseres, og finne den optimale plasseringen av energihubene, må potensialet for produksjon av fornybar energi ses i sammenheng med trafikkflyt og ladebehovet langs veiene.

-Vi skal samle og analysere data om blant annet sol- og vindforhold, nettkapasitet, trafikk, og lademønstre. Det vil gi oss kunnskap om hvor det er mest hensiktsmessig å plassere ny infrastruktur, sier SINTEF-forsker Bendik Nybakk Torsæter, som også deltar i prosjektet.

Fakta om ENROAD

  • ENROAD - Supporting the implementation by NRAs of renewable energy technologies in the road infrastructure
  • Deltakere: SINTEF, Universitetet i Cantabria (Spania) og rådgiverfirmaet ARUP
  • Oppdragsgiver er CEDR (Conference of European Directors of Roads) – veimyndighetene i Europa.
  • Oppstartsmøte med alle partnere ble gjennomført 3. november.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Før vi kan fase ut fossilbilene, må det bygges ny infrastruktur for kraftproduksjon, lagring og lading langs veiene. Foto: Ilja Hendel
Før vi kan fase ut fossilbilene, må det bygges ny infrastruktur for kraftproduksjon, lagring og lading langs veiene. Foto: Ilja Hendel
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom