SkatteetatenSkatteetaten

Søknadsfristen for lønnstilskudd er 5. november

Del

Arbeidsgivere som tok tilbake egne permitterte i juli og/eller august kan sende inn søknad om lønnstilskudd til og med 5. november.

Arbeidsgivere har kunnet søke om støtte på lonnstilskudd.no fra 2. oktober. Så langt er det utbetalt vel 50 millioner kroner fordelt på 374 mottakere for juli og 581 mottakere for august, og søknadsfristen er satt til 5. november.

Næringsdrivende, enkeltpersonforetak, institusjoner, ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 28. mai kan søke om tilskudd. Den ansatte må tilbake i minst den samme stillingsprosenten som før permitteringen ved inngangen til måneden det søkes støtte for.

– For å kunne søke om tilskudd må virksomheten ha rapportert riktig til Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) via a-meldingen, sier Hilde Pedersen, ansvarlig for lønnstilskuddsordningen i Skatteetaten.

Beregnes etter omsetningssvikt
A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Lønnstilskudd til foretak som driver næringsvirksomhet, blir beregnet etter omsetningssvikten i støttemåneden. Institusjoner eller organisasjoner som ikke driver skattepliktig virksomhet gis støtte på 10.000 kroner per månedsverk som tas tilbake fra permittering. Institusjoner eller organisasjoner som driver skattepliktig virksomhet kan velge om støtten skal beregnes etter regelen for foretak som driver næringsvirksomhet, eller regelen for institusjoner eller organisasjoner som ikke driver skattepliktig virksomhet.

Offentliggjør mottakere og summer
Lønnstilskuddsordningen vil også gjelde for månedene oktober, november og desember. Det åpnes for å søke om tilskudd for disse månedene i januar 2021. Mer informasjon kommer senere.

Skatteetaten gjennomfører kontroller av virksomheter både før og etter utbetaling av tilskudd. I tillegg til eget kontrollarbeid, har også Skatteetaten nært samarbeid med Økokrim, politidistriktene og andre offentlige etater som NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid.

Opplysninger om virksomheter som mottar lønnstilskudd og summene de mottar offentliggjøres fortløpende i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider.

På lonnstilskudd.no finner arbeidsgivere mer informasjon om ordningen og vilkår for å motta tilskudd.

Nøkkelord

Kontakter

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber 7500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom