Skatteetaten

Søkeportalen for lønnstilskudd åpner for ny periode 1. februar

Del

Arbeidsgivere som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 31. august 2020 kan fra 1. februar sende inn søknad om lønnstilskudd for oktober, november og desember.

Næringsdrivende, enkeltpersonforetak, institusjoner, ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 31. august 2020 kan søke om tilskudd.

Den ansatte må tilbake i minst den samme stillingsprosenten som før permitteringen ved inngangen til måneden det søkes støtte for. Og den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før 1. februar 2021.

Søkefrist er 1. mars
Arbeidsgivere har tidligere kunnet søke om støtte på lonnstilskudd.no for juli og august, og så langt er det utbetalt vel 162 millioner kroner fordelt på 935 mottakere for juli og 1454 mottakere for august. Siste søkefrist for juli og august var 5. november.

Søkeportalen på lonnstilskudd.no åpner for å motta søknad om lønnstilskudd for oktober, november og desember fra 1. februar 2021. Siste søkefrist er 1. mars 2021.

– For å kunne søke om tilskudd er det viktig at virksomheten har rapportert korrekt gjennom a-meldingen til Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret), sier Hilde Pedersen, ansvarlig for lønnstilskuddsordningen i Skatteetaten.

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Beregnet etter omsetningssvikten
Lønnstilskudd til foretak som driver næringsvirksomhet blir beregnet etter omsetningssvikten i støttemåneden. Foretak med et omsetningsfall på 30 prosent eller mer sammenlignet med samme måned året før får 15.000 kroner per heltidsansatt som tas tilbake fra permittering. Foretak med omsetningsfall mellom 10 og 30 prosent kan også søke om støtte, men de får en lavere sats.

Skatteetaten gjennomfører kontroller av virksomheter både før og etter utbetaling av tilskudd. I tillegg til eget kontrollarbeid, har også Skatteetaten nært samarbeid med Økokrim, politidistriktene og andre offentlige etater som NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid.

Opplysninger om virksomheter som mottar lønnstilskudd og summene de mottar offentliggjøres fortløpende i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider.

På lonnstilskudd.no finner arbeidsgivere informasjon om ordningen og vilkår for å motta tilskudd.

Nøkkelord

Kontakter

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber 7500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg saker fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom