Frende Forsikring

Snuoperasjon ga historisk årsresultat for Frende

Del

I et svært krevende forsikringsmarked leverte Frende et historisk resultat på 401 millioner kroner, mot 44 millioner året før.

Vegar Styve er konsernsjef i Frende Forsikring.
Vegar Styve er konsernsjef i Frende Forsikring.

Tall/resultater til slutt.

De 15 sparebankene som eier Frende Forsikring er svært godt fornøyd med en solid bunnlinje, og en avkastning på egenkapitalen på 23,2 prosent som følge av konsernets gode resultater.

- Frende Forsikring leverer et meget godt år med en svært sterk utvikling fra 2018. Det er lagt ned et imponerende arbeid i 2019 med en tydelig strategi, noe som gjenspeiles i det meget sterke resultatet. Sparebanken Vest er meget tilfreds med utviklingen og ser frem til videre positiv utvikling og ytterligere vekst i salg av Frendes forsikringer, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest, som er største eierbank i Frende.

Frende Forsikring, som har hovedkontor i Bergen, er blant de mestvoksende forsikringsselskapene i Norge også i 2019, med en bestandsvekst på 7 prosent. Markedsandelen på landsbasis er på 3,5 prosent, mens i Vestland, på Sørlandet og i Helgeland der de største eierbankene har sine lokalkontorer er markedsandelen mellom 10 og 15 prosent.

Eierbankene er Helgeland sparebank, Sparebanken Vest, Sparebanken Øst, Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Fana Sparebank, Skudenes & Aakra sparebank, Søgne & Greipstad sparebank, Luster sparebank, Lillesands sparebank, Spareskillingsbanken, Voss sparebank, Haugesund sparebank, Etne sparebank og Flekkefjord sparebank.

- Vi fokuserer sterkt på å lykkes med distribusjon til bankkundene, og her er det fremdeles store muligheter for vekst, sier konsernsjef Vegar Styve.

Årets forsikringsresultat er godt, og betydelig bedre enn fjorårets. Det forsikringstekniske resultatet i skadeselskapet er kraftig forbedret etter et krevende 2018, og risikoresultatet i livselskapet er det beste i Frendes historie. Sammen med svært god finansavkastning har dette gitt Frende det desidert beste årsresultatet til nå.

Et høyt antall vann- og frostskader, en rekke store branner og høy skadefrekvens på bil- og reiseforsikring året før resulterte i en nødvendig snuoperasjon i 2019.

- Vi har tatt godt grep og gjort en rekke tiltak for å styrke lønnsomheten etter at forsikringsbransjen opplevde et 2018 med mange skader og relativt svake resultater, sier Styve. Også i 2019 er erstatningssakene mange og store, men mindre hyppige.

Selv i et år med krevende tiltak for å bedre skaderesultatene, viser uavhengige undersøkelser at Frende har svært høy kundetilfredshet og lojale kunder. Frende ble igjen kåret til Norges beste kundesenter innen forsikring på Call Center Dagene, og topp tre hos Kantar og Tekna på Kundeservicedagene. I den landsomfattende bransjestudien EPSI Rating viser 2019-resultatene Norges beste kundetilfredshet i forsikring og Norges beste skadeoppgjør. De siste ni årene har Frende den høyeste snittskåren på kundetilfredshet i bransjen i denne målingen.

- Et av våre sterkeste kort er rådgivere som genuint bryr seg om kundene. Vi går mot strømmen og måler ikke medarbeiderne i detalj på tid og produksjon, slik mange kundesentre tradisjonelt gjør. Hos oss er vi opptatt av den gode rådgivningen og at kundenes behov blir ivaretatt, sier Vegar Styve.

- Det ser vi igjen i tilfredse medarbeidere og stor pågang når vi utlyser ledige stillinger, sier han.

Konsernet har etter hvert blitt en betydelig arbeidsgiver i Bergen. Bare i 2019 er det opprettet 20 nye stillinger ved hovedkontoret, halvparten på IT, hvor det meste av utvikling og drift skjer med dyktige ressurser internt, og ikke i utlandet.

For 2020 venter Frende at den positive resultatutviklingen fortsetter.

- Vi forventer fortsatt god vekst, og et enda større bidrag fra forsikringsdriften i 2020, sier konsernsjef Vegar Styve.

 

Resultater 2019

Frende oppnådde i 2019 et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 401 millioner kroner (44 millioner), og en egenkapitalavkastning på 23,2 % (1,9 %). Året har gitt et forsikringsteknisk resultat i Skade betydelig bedre enn fjoråret, mens risikoresultat i Livselskapet er det beste noensinne. Sammen med svært god finansavkastning har dette gitt beste årsresultat i selskapets historie.

I fjerde kvartal isolert var resultat før skatt 128,1 millioner kroner (-16,4 millioner kroner). Resultatet var preget av god forsikringsteknisk drift både på skade- og livsiden. Combined ratio i Skade for kvartalet endte på 91,1 %. Finansavkastningen i fjerde kvartal endte med et resultat på 65,1 millioner kroner.

Frende Skade har et resultat før skatt og andre resultatkompnenter på 264,0 millioner kroner (9,3 millioner kroner) for 2019. Også 2019 er preget av mange store erstatningssaker, men med god utvikling i skadefrekvens. Selskapet har totalt 2 111 millioner kroner (1.994 millioner kroner) i bestandspremie, en økning på 117 millioner kroner i løpet av året. Bestandspremien er fordelt på 164.000 kunder. Egenkapitalavkastningen for Frende Skade er 17 % (0 %) for året.

Skadeprosenten for året var 77,4 % (81,5 %), og selskapets combined ratio var 96,2 % (100,5 %). Finansavkastningen var 188,0 millioner kroner (18,1 millioner kroner), tilsvarende 6,1 %.

Frende Liv har et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 158,0 millioner kroner (40,4 millioner kroner) for 2019. Bestandspremien eksklusiv sparing har i løpet av 2019 økt til 568 millioner kroner (530 millioner kroner), en vekst på 38 millioner kroner i løpet av året. Egenkapitalavkastningen for Frende Liv er 28,8 % (8,4 %) for året. Finansavkastningen var 76,5 millioner kroner (7,5 millioner kroner), tilsvarende 6,2 %.

Frende ser gode effekter av tiltakene som er iverksatt for å bedre skaderesultatene, og det er ventet ytterligere effekter av dette i 2020. Resultatene fra finans forventes å være tilbake til normalnivå etter ekstraordinært gode resultater i 2019.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vegar Styve er konsernsjef i Frende Forsikring.
Vegar Styve er konsernsjef i Frende Forsikring.
Last ned bilde
Vegar Styve, konsernsjef i Frende Forsikring.
Vegar Styve, konsernsjef i Frende Forsikring.
Last ned bilde

Om Frende Forsikring

Frende Forsikring
Frende Forsikring
Jonsvollsgaten 2
5011 Bergen

55 15 36 00https://www.frende.no

Frende Forsikring har Norges mest fornøyde forsikringskunder og det beste skadeoppgjøret (EPSI 2019). Vi bryr oss litt ekstra om deg, ditt og dine! 

Helnorske Frende eies av 15 lokale sparebanker og har rådgivere landet rundt. Vi har nær 300 ansatte ved hovedkontoret i Bergen, og over 270.000 privat- og bedriftskunder med forsikringsløsninger innen skadeforsikring og livsforsikring.

Følg saker fra Frende Forsikring

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frende Forsikring på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frende Forsikring

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom