Justervesenet

Snart får kommunen ansvar for vannmåleren din

Del

Fra 1. januar 2023 trer en oppdatert versjon av vannmålerforskriften i kraft. Den gir blant annet kommunen ansvar for å følge opp vannmåleren din.

Tilsynsingeniør i Justervesenet, Andreas Strande Hjorth, med en vannmåler av eldre type. Fra neste år skal vannmålere oppfylle krav under bruk, og ikke bare når de selges.
Tilsynsingeniør i Justervesenet, Andreas Strande Hjorth, med en vannmåler av eldre type. Fra neste år skal vannmålere oppfylle krav under bruk, og ikke bare når de selges.

Tidligere har det kun vært krav til vannmålere når de selges. Det vil si at måleren skal ha vært gjennom testing og at den oppfyller nødvendige krav i Måleinstrumentdirektivet. Forskjellen fra neste år er at de også skal oppfylle krav når de er i bruk. En del kommuner opererer i dag med krav til nøyaktighet når de er tatt i bruk hjemme hos kunder, men disse kan være forskjellige i ulike kommuner.

I forskriften pålegges nå brukeren (kommunen) å ha på plass et internkontrollsystem som ivaretar kravene i forskriften.

– Det betyr å kvalitetssikre måleverdiene og håndteringen av disse gjennom hele måleverdikjeden. Det kan omfatte avlesning eller fjernavlesning av måleresultatet, samt all videre registrering, avregning og fakturering. Justervesenet vil følge opp kommunene med systemtilsyn for å sikre at forskriften ivaretas, sier Andreas Strande Hjorth i Justervesenet. 

Selv om det kommer krav til vannmåleren din, betyr det ikke nødvendigvis at din vannmåler blir kontrollert.

– Vi er klar over at det vil være ressurskrevende å kontrollere alle vannmålere i en kommune. Derfor legger vi opp til at det kan benyttes statistisk stikkprøvekontroll, hvor kun et utvalg målere kontrolleres, sier Andreas, som samtidig oppfordrer landets kommuner til å sette seg inn i det oppdaterte regelverket.

Hva om måleren min viser feil?
Han oppfordrer også forbrukere til å følge litt med på vannmåleren sin. For eksempel kan en vannmåler som beveger seg når det ikke renner vann, tyde på en lekkasje. En lekkasje kan over tid utgjøre en betydelig del av vannregningen. Hvis du mistenker at noe ikke stemmer med vannmåleren, er oppfordringen fra Andreas klar:

– Ta kontakt med kommunen.

Kontakter

Bilder

Tilsynsingeniør i Justervesenet, Andreas Strande Hjorth, med en vannmåler av eldre type. Fra neste år skal vannmålere oppfylle krav under bruk, og ikke bare når de selges.
Tilsynsingeniør i Justervesenet, Andreas Strande Hjorth, med en vannmåler av eldre type. Fra neste år skal vannmålere oppfylle krav under bruk, og ikke bare når de selges.
Last ned bilde
Selv om det nå kommer krav til vannmåleren din, betyr det ikke nødvendigvis at din vannmåler blir kontrollert.
Selv om det nå kommer krav til vannmåleren din, betyr det ikke nødvendigvis at din vannmåler blir kontrollert.
Last ned bilde

Om Justervesenet

Justervesenet
Justervesenet
Fetveien 99
2007 KJELLER

64 84 84 84http://www.justervesenet.no

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Følg pressemeldinger fra Justervesenet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Justervesenet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Justervesenet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom