IMDiIMDi

Snart 30 000 flyktninger bosatt

Del

Siden krigen i Ukraina brøt ut i februar har over 28300 flyktninger blitt bosatt eller er på vei til å bli bosatt.

 

At det i løpet av sju måneder har blitt bosatt like mange som de fem foregående årene til sammen er historisk, sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Libe Rieber-Mohn.

Kort ventetid

Vi bosetter som aldri før. Antallet bosatte og den korte ventetiden vitner om en formidabel innsats av kommunene. Bosettingsviljen er stor og arbeidet går raskere enn noensinne, sier Rieber-Mohn.

Per i dag er 22 261 flyktninger allerede bosatt og 6342 er på vei til å bli bosatt i en kommune. De fleste flyktningene kommer fra Ukraina og har kollektiv beskyttelse. Den gjennomsnittlige ventetiden fra innvilgelsen av oppholdstillatelse til bosetting har aldri vært kortere. I snitt tar det nå 1,5 måneder.

Forberedt på flere

– Dette viser at vi har klart å omstille oss raskt i en krise. Og slik situasjonen ser ut i dag så er det grunn til å tro at det også blir et høyt bosettingsbehov neste år, avslutter IMDi direktøren.

Om IMDi

IMDi
IMDi
Tollbugata 20
0152 OSLO

24 16 88 00http://www.imdi.no

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. IMDi er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.