Stortinget

Slutterklæring fra Den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen

Del

I slutterklæringen fra Den arktiske parlamentarikerkonferansen, retter parlamentarikerne klare oppfordringer til regjeringene i Arktis-regionen om blant annet å styrke klimasamarbeidet, øke tilgjengeligheten for digital infrastruktur og lytte til unge stemmer.

Eirik Sivertsen (A) leder Stortingets delegasjon og det arktiske parlamentarikersamarbeidet. Foto: Stortinget
Eirik Sivertsen (A) leder Stortingets delegasjon og det arktiske parlamentarikersamarbeidet. Foto: Stortinget

Konferansen, som Stortinget i år var vertskap for, samlet representanter fra de fem nordiske landenes parlamenter og parlamentene i Canada, Russland, USA og Europaparlamentet, urbefolkning fra de arktiske områdene og en rekke observatører digitalt de siste to dagene. Slutterklæringen ble vedtatt under konferansens siste dag. 

Styrket klimasamarbeid

I slutterklæringen påpeker parlamentarikerne at oppvarmingen går dobbelt så fort i Arktis som i resten av verden. Konsekvensene av dette merkes i Arktis så vel som globalt. Som følge av dette, oppfordrer konferansen regjeringene i den arktiske regionen til å:

• Styrke arktisk klimasamarbeid frem mot FNs 26. klimatoppmøte (COP 26) i Glasgow til høsten.

• Ta en ledende rolle i å utvikle en ambisiøs handlingsplan for klima i Arktis.

• Styrke kunnskap og styrke vitenskapelig samarbeid gjennom et nytt initiativ til Internasjonalt polar år.

• Kontinuerlig vurdere ny teknologi for å redusere karbonutslipp.

Bærekraftig økonomisk utvikling

For å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling, oppfordrer parlamentarikerne regjeringene blant annet om å øke tilgjengeligheter for digital infrastruktur i regionen, for å fremme entreprenørskap, innovasjon og økonomisk utvikling.

I tillegg ønsker de styrket samarbeid med Arktisk økonomisk råd og at Arktis investeringsprotokoll (Arctic Investement Protocol) implementeres.

Menneskene i Arktis

Sluttdokumentet påpeker at urbaniseringen har gjort Arktis mer attraktivt for unge mennesker, men påpeker også betydningen Covid-19 har hatt for arbeidsledighet og helseutfordringer hos befolkningen i Arktis. Parlamentarikerne ber derfor regjeringene om å:

• Styrke det offentlige helsetilbudet i regionen.

• Inkludere unge stemmer i arrangementer og møter organisert i det arktiske samarbeidet.

• Styrke mobilitetsprogrammer myntet på unge i Arktis.

• Basere alle aktiviteter i regionen på respekt for urfolks rettigheter.

• Forenkle visum-reglene.

• Styrke samarbeidet og dialogen om sikkerhetsspørsmål

Konferansen legger også vekt på betydningen av fred og stabilitet i regionen.

Se flere bilder fra konferansen på Stortingets Flickr-konto

Kontakter

Pressevakt(Vennligst ring, ikke send sms.)

Pressevakt for pressehenvendelser til Stortingets presidentskap, direktør og øvrig administrativ ledelse.

Tel:+47 920 10 681

Bilder

Eirik Sivertsen (A) leder Stortingets delegasjon og det arktiske parlamentarikersamarbeidet. Foto: Stortinget
Eirik Sivertsen (A) leder Stortingets delegasjon og det arktiske parlamentarikersamarbeidet. Foto: Stortinget
Last ned bilde
Margunn Ebbesen er nestleder i Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Foto: Stortinget
Margunn Ebbesen er nestleder i Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Foto: Stortinget
Last ned bilde

Om Stortinget

Stortinget
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

23 31 30 50http://www.stortinget.no

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.

Følg pressemeldinger fra Stortinget

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Stortinget på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Stortinget

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom