Samferdselsdepartementet

Slutt på bompengeinnkreving for Tresfjordbrua

Del

- Det er svært gledelig at bompengeinnkrevingen for Tresfjordbrua i Møre og Romsdal avsluttes i dag. De ekstra midlene har vi forhandlet fram sammen med Fremskrittspartiet (FrP). Når det nå blir gratis å kjøre over brua, gir det en bedre reisehverdag for folk og næringsliv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Innkrevingen startet 24. oktober 2015, og skulle etter planen avvikles i 2030. Illustrasjonsfoto: Henrik Jonassen/SD
Innkrevingen startet 24. oktober 2015, og skulle etter planen avvikles i 2030. Illustrasjonsfoto: Henrik Jonassen/SD

I statsbudsjettet for 2021 ble regjeringspartiene enige med FrP om 400 millioner i tilskudd til bompengeprosjektet Tresfjordbrua på E136 i Møre og Romsdal. På grunn av disse ekstra midlene vil innkrevingen ved Tresfjordbrua avsluttes klokken 12 fredag 15. januar 2021.

Tresfjordbrua har sammen med Vågstrandstunnelen gitt trafikantene en mer skredsikker vei, med bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet. I tillegg har reiseavstanden mellom sentrale steder på Sunnmøre og mellom Vikebukt og Helland i Vestnes kommune blitt vesentlig kortere.

Innkrevingen startet 24. oktober 2015, og skulle etter planen avvikles i 2030. Den resterende bompengegjelden på drøye 400 millioner kroner blir slettet som følge av at bompengeselskapet nå har fått et tilskudd som gjør det mulig å kunne avvikle bompengeinnkrevingen mye tidligere enn planlagt.

Nøkkelord

Bilder

Innkrevingen startet 24. oktober 2015, og skulle etter planen avvikles i 2030. Illustrasjonsfoto: Henrik Jonassen/SD
Innkrevingen startet 24. oktober 2015, og skulle etter planen avvikles i 2030. Illustrasjonsfoto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet lyser ut konkurranse om midlertidig drift av flyrutene Stord–Oslo og Ørland–Oslo1.3.2021 16:54:28 CETPressemelding

Samferdselsdepartementet lyser i dag ut en konkurranse om drift av flyrutene Stord–Oslo og Ørland–Oslo. Flyrutene vil fra 1. april inngå i det såkalte 'minimumstilbudet'. Dette er flyruter som normalt opereres kommersielt, men som en følge av etterspørselsbortfallet under pandemien midlertidig blir gjenstand for statlig kjøp. Tilbudsfristen for flyselskapene er 9. mars 2021 kl. 12.00. Samferdselsdepartementet tar sikte på å tildele kontraktene i midten av mars.

Regjeringa styrkar prinsippet om at forureinar skal betale19.2.2021 11:47:07 CETPressemelding

Regjeringa foreslår ei lovendring som byggjer opp under prinsippet om at forureinar skal dekkje alle kostnadar ved forureining. Dersom forureinar ikkje set i gang tiltak forureiningsmyndigheta har pålagt dei, kan myndigheita setje i gang tiltak sjølv. Myndigheita kan i dei tilfella krevje inn kostnadene frå forureinar i etterkant. Med lovendringa kan myndigheita i tillegg krevje renter for heile perioden, også i perioden før det kan krevjast forseinkingsrente – såkalla avsavnsrente.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom