Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Slik vil NVE prioritere konsesjonssøknader for nettanlegg

Del

Siden 2019 har det vært en økning i søknader om nettkonsesjon. For å sikre at de viktigste sakene tas til behandling først, tydeliggjør NVE nå hvilke saker som vil bli prioritert. Hovedprinsippet er fortsatt at sakene behandles fortløpende i den rekkefølgen de kommer inn. Men søknader som gjelder forsyningssikkerhet, beredskapssituasjoner eller endringer i anlegg prioriteres opp.

Foto: Laila Høivik/ NVE
Foto: Laila Høivik/ NVE

– NVE ser at det er et behov for å tydeliggjøre hvordan vi vil prioritere framover. Dette gjør vi både for å sikre at de viktigste sakene behandles først, og for å gi søkerne forutsigbarhet rundt hvilke saker vi prioriterer opp eller ned, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE. 

NVE forventer at antall konsesjonssøknader for nettanlegg vil fortsette å øke i årene framover. En viktig årsak er nødvendig fornyelse og oppgradering av eksisterende nett på grunn av alder. I tillegg vil planene om økt elektrifisering av samfunnet utløse et behov for utbygging og forsterkning av kraftnettet i mange regioner. Samtidig er nettkapasiteten i flere deler av landet sprengt, og mange aktører presser på for å få fortgang i utbyggingen. NVE har i dag om lag 300 søknader om nettkonsesjon til behandling og 40 søknader i kø, som ikke er påbegynt.  

Forsyningssikkerhet og krisesituasjoner må prioriteres 

NVE er lovpålagt å behandle alle søknader som sendes inn, og hovedprinsippet for å ta saker til behandling vil fortsatt være først til mølla. Det vil si at søknadene tas til behandling basert på søknadstidspunktet. I tillegg vil det være noen kriterier som må oppfylles for at en sak skal prioriteres opp eller ned i køen.   

– Vi mener at det må være gode grunner for å avvike fra det overordnede prinsippet om at sakene behandles i den rekkefølgen de kommer inn. Men siden vi nå er i en situasjon hvor ikke alle kan tas til behandling umiddelbart, må vi prioritere de sakene som ivaretar viktige samfunnsinteresser, understreker Nordberg. 

Kriteriene for å prioritere saker opp er beredskapssituasjoner, forsyningssikkerhet og endringer i anlegg under bygging. Dette er i utgangspunktet saker som er viktige for kraftsystemet som helhet og omhandler beredskap og generell forsyningssikkerhet. Når en sak prioriteres betyr det både at saken tas raskt til behandling, og at det er en høy framdrift i saken. 

Kriterier for å prioritere saker ned 

Kriterier som blir brukt for å prioritere saker ned er for dårlig kvalitet på søknader eller utredninger, manglende kapasitet i overliggende nett og saker fra industriaktører der informasjonsbehovet ikke er tilfredsstiltSaker som kommer i denne gruppen vil ikke bli tatt til behandling før kravene er oppfylt. Når dette er på plass vil de få en plass nederst i køen, på linje med andre nyankomne saker. 

– Det at NVE nå tydeliggjør en prioriteringsrekkefølge vil ikke bidra til å redusere køen i seg selv. Alle saker skal fortsatt behandles. Men det vil forhåpentligvis bidra til at vi ivaretar de sakene som er av størst betydning for samfunnet, samtidig som det gir en forutsigbarhet for bransjen, sier Inga Nordberg. 

Nøkkelord

Kontakter

Inga Nordberg, direktør
ikn@nve.no
mob: 90983628

Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef
liha@nve.no
mob: 41 90 65 23

Bilder

Foto: Laila Høivik/ NVE
Foto: Laila Høivik/ NVE
Last ned bilde
Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE
Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE
Last ned bilde
Modell for prioriteringer. Illustrasjon: NVE
Modell for prioriteringer. Illustrasjon: NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høyring om nytt kraftsamband frå Rogaland og Vestland fylke til Noa og Krafla oljefelt4.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har motteke melding med forslag til utgreiingsprogram for eitt nytt kraftsamband frå land til dei planlagde oljefelta Noa og Krafla. Krafta vil hentast frå Kollsnes, Samnanger eller Gismarvik, og dei meldte landanlegga vil råka Øygarden, Samnanger, Fitjar, Utsira, Karmøy og Tysvær kommunar. Som ein del av høyringa heldes det eit digitalt folkemøte denne veka.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom