Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Slik gjennomføres strømstøtte til boligselskapene

Del

Strømstøtte til boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.) ble vedtatt av Olje- og energidepartementet fredag 21. januar 2022. Støtten utbetales automatisk, men styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling.

Photo by: Anders Holm Jensen, unplash.com/@ahallora unsplash.com
Photo by: Anders Holm Jensen, unplash.com/@ahallora unsplash.com

- Ordningen skal sikre husholdninger som bor i borettslag, sameier, boligaksjeselskaper eller ikke seksjonerte sameier støtte for fellesmålt strømforbruk. Dette kan for eksempel være forbruk til oppvarming, varmtvann og varme i fellesarealer, forklarer seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME), Torfinn Jonassen.

Med felles målepunkt menes et målepunkt (strømmåler) som måler felles strømforbruk til boligselskapet. Strømstøtten gjelder for forbruk i perioden desember 2021 til mars 2022. Boligselskapene vil få utbetalt strømstøtte for desember og januar på regninga som kommer i februar.

Støtten utbetales automatisk – styret plikter å kontrollere

Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og nettselskapet betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt de har registrert på boligselskaper. Nettselskapene har ikke tall på antall boenheter tilknyttet boligselskapet. Derfor blir støtten utbetalt for hele forbruket.

Det er styrene i boligselskapene som har ansvar for å kontrollere at støtten ikke overskrider maksgrensene.

- Nettselskapene sitter ikke med oversikt over hvor mange boenheter som befinner seg bak boligselskapenes felles strømmåler. Derfor har styrene i boligselskapene en plikt til å kontrollere at de ikke får utbetalt for mye støtte. Dette er regulert i den nye forskriften, sier Jonassen.

Boligselskapene har en plikt til å kontrollere og melde fra til nettselskapene

Når boligselskapet mottar støtte, har de selv et ansvar for at de ikke har mottatt for mye. Det er to forhold de må kontrollere:

  • De boligselskapene med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger (for eksempel til butikklokaler).
  • Alle boligselskaper må kontrollere at de ikke har mottatt støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5 000 kWt per boenhet.

Boligselskapet som har fått utbetalt for mye støtte, plikter å melde tilbake til nettselskapet om:

  • faktisk andel av oppvarmet areal som benyttes av husholdningene, hvis mer enn 20% av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger.
  • antall boenheter, hvis støtten overskrider forbruk på 5 000 kWh per boenhet.

Hvem skal styrene kontakte?

  • Har ditt boligselskap fått for mye støtte? Nettselskapene jobber nå med hvordan dette kan meldes inn. Gå til nettselskapet sine nettsider for oppdatert informasjon.
  • Har ditt boligselskap ikke mottatt støtte skal du ta kontakt med ditt nettselskap.
  • Hvis det ikke er enighet med nettselskap om støtten, kan du klage til RME. Send e-post til rme@nve.no

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no 

Bilder

Photo by: Anders Holm Jensen, unplash.com/@ahallora unsplash.com
Photo by: Anders Holm Jensen, unplash.com/@ahallora unsplash.com
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr til Godfarfoss Kraft i Viken fylke18.5.2022 12:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har gitt Godfarfoss Kraft AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Årsaken er brudd på konsesjon og godkjent detaljplan for Godfarfoss kraftverk i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Godfarfoss Kraft AS har under bygging av Godfarfoss kraftverk ødelagt en lokalitet med en truet lavart, som var forutsatt ivaretatt. De har også anlagt deler av adkomstveien til kraftstasjonen utenfor godkjente arealbruksgrenser.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom