SINTEF

Slik får man industrien med på karbonfangst

Del

Forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) har undersøkt hva som skal til for å få fart på overgangen til lavkarbonbetong med CCS, som er viktig for å få ned klimagassutslippene i byggeprosjekter. Stikkord er fordeling av den økonomiske byrden.

Nylig ble det kjent at regjeringen vil støtte fangst og lagring av karbon (CCS) og at sementfabrikken Norcem i Brevik er valgt som første prosjekt. Foto: Norcem
Nylig ble det kjent at regjeringen vil støtte fangst og lagring av karbon (CCS) og at sementfabrikken Norcem i Brevik er valgt som første prosjekt. Foto: Norcem

Forskerne i FME ZEN har evaluert forretningsmodeller og markedstiltak for lavkarbonbetong med karbonfangst og lagring (CCS) i Norcem, som er Norges eneste sementprodusent.


-Målet med undersøkelsen var å finne ut hva som skal til av virkemidler og tiltak for å få lavkarbonbetong med CCS ut i markedet, forteller Ann Kristin Kvellheim, seniorrådgiver i Sintef. -Vi har derfor gjennomført en spørreundersøkelse, litteraturstudier og en workshop for å finne ut hva som vil ha best effekt.


Resultatene presenteres i rapporten Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete som ble publisert tidligere i år.

Mange vil betale for klimavennlige materialer

Forskning viser at det er et stort potensial for CCS-kostnadsreduksjon på lang sikt på grunn av produksjonsfordeler og forbedret designintegrasjon. Hovedproblemet for Norcem knytter seg til byrdefordeling gjennom hele verdikjeden og høye investerings- og driftskostnader. Et sentralt spørsmål i undersøkelsen var derfor om utbyggerne er villige til å betale mer for lavkarbonbetong med CCS.


-Det er de, forteller NTNU-forsker Raymond Andreas Stokke som har ledet arbeidet. - 75 prosent av de spurte i en undersøkelse fra FME ZEN svarer at de er villige til å betale mer for materialer med lavere klimafotavtrykk. Men det krever at hele sektoren bidrar, så ikke de mest ambisiøse aktørene tar alle investeringene alene. Et godt utgangspunkt vil være å etablere krav til klimagassutslipp i byggteknisk forskrift.

Statsstøtte er nødvendig, men ikke nok

For å bane vei for lavkarbonsement med CCS i det norske markedet, anbefaler forskerne bak rapporten en virkemiddelpakke for myndigheter og industri. Det viktigste tiltaket er å investere og implementere fullskala CCS ved Norcems Brevik-anlegg som pådriver for det bredere markedet. Dette har nå regjeringen besluttet å støtte. Forskerne anbefaler i tillegg å:

  • Utvikle stabile, forutsigbare og langsiktige skattefradrag for fanget CO₂ / per tonn
  • Utrede et ‘grått’ sertifikatmarked som en integreringsmekanisme for karbonkostnader
  • Akselerere grønne offentlige anskaffelser og innovasjonspartnerskap

Les mer:

Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete


FME ZEN

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nylig ble det kjent at regjeringen vil støtte fangst og lagring av karbon (CCS) og at sementfabrikken Norcem i Brevik er valgt som første prosjekt. Foto: Norcem
Nylig ble det kjent at regjeringen vil støtte fangst og lagring av karbon (CCS) og at sementfabrikken Norcem i Brevik er valgt som første prosjekt. Foto: Norcem
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom